Επιλογή Σελίδας

Στην πλούσια από κάθε άποψη καλλιτεχνική παράδοση της αρχαίας Σικυώνας εντάσσεται και η εξίσου σημαντική νομισματοκοπία της, η οποία είναι από τις περισσότερο εκτενείς της Πελοποννήσου. Η ασημένιες κοπές αρχίζουν στις αρχές του 5ου αιώνα και συνεχίζονται χωρίς σοβαρά διαλείμματα μέχρι τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των συμβόλων στις νομισματικές κοπές της Σικυώνας, αυτή εστιάζεται κυρίως γύρω από δύο όντα, ένα υπαρκτό, το περιστέρι, και ένα μυθικό-φανταστικό, τη Χίμαιρα. Οι πρώτες νομισματικές κοπές της Σικυώνας αντιπροσωπεύονται από αργυρές δραχμές που χρονολογούνται στις αρχές του 5ου αιώνα (490/480), με κοπές που φθάνουν έως το 450 περίπου. Στον εμπροσθότυπο εικονίζεται περιστέρι το οποίο προσγειώνεται προς τα αριστερά, με ανυψωμένες τις φτερούγες, και στο έγκοιλο του οπισθότυπου μεγάλο γράμμα «Σαν», δηλαδή συρριστικό σύμφωνο σε μορφή Μ. Σε κάποιες σειρές αργυρών ημιόβολων της ίδιας περιόδου το περιστέρι εικονίζεται να πετάει προς τα δεξιά με ανοιχτές τις φτερούγες…

Δημήτρης Γαρουφαλής

Αρχαιολόγος

Διαβάστε όλο το άρθρο  Ανάτυπο PDF  

Αργυρός στατήρας Σικυώνας, 430-390 π.Χ. (Νομισματική Συλλογή Alpha Bank, 4056)