Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2021  [σ. 52-75]

Σκίλλη και Γοργώ

Από την κοινή (;) ιστορία δύο «μαγικών» συμβόλων

Χριστίνα Παπαδάκη
Αρχαιολόγος, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Μια κλασική θεώρηση θέλει τους μύθους να μην είναι «παραμύθια» στα οποία κρύβεται η αλήθεια, αλλά αλήθεια που εκφράζεται σε «πρωτόγονη» μορφή. Στο πλαίσιο αυτό, …δεν υπάρχει παραμύθι, που να μην περιέχει στοιχεία τα οποία να προσπαθούν να δώσουν, έστω και σε απλή και μεταφορική μορφή, μια γενική εξήγηση του κόσμου ή να εξορκίσουν το άγχος που γεννιέται όταν η λογική αδυνατεί να εξηγήσει την ασαφή προέλευση της ύπαρξης. Με έναυσμα την κρητική παραλλαγή του θρύλου του Μεγαλέξανδρου, που παρατίθεται εδώ, το άρθρο εξετάζει την ιστορία της γνωστής σε όλους αγριοκρομμύδας που δεν ξεραίνεται ποτέ, επειδή, σύμφωνα με το «παραμύθι» μας,  έπεσε πάνω της το αθάνατο νερό. Η προσθήκη στις λαϊκές αφηγήσεις για τη ζωή του πιο θρυλικού βασιλιά της αρχαιότητας, ενός τόσο συνηθισμένου φυτού προξενεί, εάν μη τι άλλο, απορία. Ωστόσο, την επιλογή του δικαιώνουν οι ιδιότητες και ο ρόλος που αυτό κατείχε στη βοτανική, στη φαρμακευτική αλλά και στη μαγεία των αρχαίων και των νεώτερων χρόνων.

Λέξεις ευρετηρίου: σκίλλη, Γοργώ, Μαγεία, Μινωική Κρήτη

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 1  January - April 2021  [pp. 52 - 75]

Squill and Gorgo

From the “common” history of two magical symbols

Christina Papadaki
Postdoc researcher, Department of Mediterranean Studies of the University of the Aegean, Rhodes, Greece

 

A classical view wants myths not to be just “fairy tales” in which the truth is hidden, but truth that is expressed in a “primitive” form. In this context, there is no fairy tale that does not contain elements that try to give, even in simple and figurative form, a general explanation of the world or exorcise the stress that arises when logic fails to explain the vague origin of our existence. Inspired by a Cretan variant of the legend of Alexander the Great, quoted here, the article examines the story of the well-known in all over Mediterranean squill that never dries, because, according to our “fairy tale”, the immortal water fell on it. The addition to the story of the most legendary king of antiquity, of such an ordinary plant raises, if nothing else, a reasonable question. However, its choice is justified by the properties and the role it played in botany, medicine and the magic of ancient and modern times.

Key words: Squill, Gorgo, magic, Minoan Crete

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .