Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τα χρυσελεφάντινα αγάλματα του Φειδία

Τα διασημότερα έργα του μεγαλύτερου γλύπτη της αρχαίας Ελλάδας

Όλγα Παλαγγιά
Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οι πηγές της ελληνορρωμαϊκής αρχαιότητας συμφωνούν στο ότι ο μεγαλύτερος γλύπτης της αρχαίας Ελλάδας ήταν ο Φειδίας ο Αθηναίος. Το μεγαλείο του οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι ήταν ο πρώτος που κατασκεύασε κολοσσιαία αγάλματα από ελεφαντόδοντο και χρυσάφι. Ως την εποχή του, τα χρυσελεφάντινα αγάλματα ήταν μεγέθους μικρότερου του φυσικού. Υπήρξε τυχερός γιατί έζησε κατά τη διάρκεια της μεγάλης ευημερίας της Αθήνας αλλά και της Ολυμπίας, ευημερία η οποία επέτρεψε τη χρηματο-δότηση τέτοιων δαπανηρών έργων.

 

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: γλύπτης, χρυσελεφάντινο άγαλμα, Φειδίας, Αθηνά, Δίας, Αθήνα, Παρθενών, Ολυμπία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 3  September - December 2019

Pheidias’ gold and ivory statues

The most famous works of the greatest sculptor of ancient Greece

Olga Palagia
Professor of Classical Archaeology Emerita, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 

This paper presents an overview of Pheidias’ gold and ivory cult statues of Athena and Zeus created respectively for the Parthenon in Athens and the temple of Zeus in Olympia. The statues are documented by ancient literary sources, inscriptions, Hellenistic and Roman copies and variants and by the physical remains of their pedestals. The Athena Parthenos is dated by its building accounts to 446-438 B.C., while the Zeus is dated to the period around 436 B.C. thanks to the appearance of a portrait of the Olympic victor Pantarkes on Zeus’ throne. Technical, iconographical and stylistic issues connected to the two statues are discussed in detail.

 

 

 

Key words: sculptor, chryselephantine (gold and ivory) statues, Pheidias, Athena, Zeus, Athens, Parthenon, Olympia

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .