Επιλογή Σελίδας
ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - Με την παρούσα εγκύκλιο αναγγέλλεται η Δ΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση «Το Αρχαιολογικό Έργο στην Πελοπόννησο» (ΑΕΠΕΛ4). Η συνάντηση οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα στις 20-23 Νοεμβρίου 2024.
 
Σκοπός του ΑΕΠΕΛ4 είναι η ενημέρωση σχετικά με την αρχαιολογική έρευνα των τελευταίων ετών στην Πελοπόννησο, τα νησιά του Αργολικού Κόλπου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και η παρουσίαση στους ειδικούς επιστήμονες και στο ευρύτερο κοινό των αποτελεσμάτων του ανασκαφικού και ερευνητικού έργου της τελευταίας τριετίας και συγκεκριμένα:
  • του πρωτογενούς υλικού, όπως αυτό προκύπτει από πρόσφατες ανασκαφές και έρευνες πεδίου
  • των πορισμάτων από πρόσφατες ή τρέχουσες έρευνες και μελέτες σε παλαιότερο ή νεότερο υλικό
  • των έργων ανάδειξης και διαχείρισης αρχαιολογικών συνόλων και χώρων.

Δεκτές γίνονται, μετά από έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής, πρωτότυπες ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε μορφή αναρτημένων ανακοινώσεων (poster), οι οποίες θα δημοσιευτούν ως πλήρη άρθρα στην τελική έκδοση των πρακτικών. Οι ανακοινώσεις θα είναι διάρκειας 15 λεπτών. Επίσημες γλώσσες του ΑΕΠΕΛ4 είναι η ελληνική και η αγγλική. Κάθε ερευνητής έχει δικαίωμα μίας ατομικής συμμετοχής και μιας δεύτερης σε συνεργασία.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι την 30ή Ιουνίου 2024, επιστρέφοντας το δελτίο συμμετοχής συμπληρωμένο (σε μορφή Word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση aepel.awop@gmail.com.

Η Οργανωτική Επιτροπή