Επιλογή Σελίδας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ - Στο βιβλίο αναδεικνύονται πρωτοβουλίες και αποφάσεις που αναλήφθηκαν για την ανέλκυση από το βυθό της θάλασσας των Κυθήρων των γλυπτών του Παρθενώνα, που είχε αφαιρέσει ο Λόρδος Elgin, μετά το ναυάγιο του πλοίου του «Μέντωρ», ανοικτά του Λιμανιού Αυλέμονας των Κυθήρων (5 Σεπτ. 1802). Περιλαμβάνει τρία μέρη. Στο πρώτο, το ναυάγιο, με τις συνέπειες και με την τοπική και τη διεθνή του απήχηση, εντάσσεται στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και αναδεικνύεται η δυναμική του σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο από τη στιγμή της πρόκλησής του μέχρι τη λήξη της επιχείρησης ανέλκυσης των γλυπτών από το βυθό της θάλασσας, της διαφύλαξης αυτών επί μακρό χρονικό διάστημα στην προβλήτα του λιμανιού και της αποστολής τους στη συνέχεια στο Λονδίνο. Στο δεύτερο μέρος της, η μελέτη περιλαμβάνει έκδοση αρχειακού υλικού σχετικού με τις ενέργειες που έγιναν σε τοπικό επίπεδο και ευρύτερα, κυρίως όμως αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν μετά το ναυάγιο και μέχρι τη λήξη της επιχείρησης ανέλκυσης, διάσωσης στην ξηρά και αποστολής των γλυπτών στο Λονδίνο (1802-1806). Στο τρίτο, με τη μορφή Παραρτήματος, περιλήφθηκαν διαμεσολαβημένες πηγές ιστορικής τεκμηρίωσης.


 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

FOREWORD, by George Vardas
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΝΤΟΡΟΣ" ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ, ΥΠΟΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ (ΔΑΝΙΜΑΡΚΙΑΣ), ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΙΚΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΝΤΟΡΟΣ" ΜΕ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΟ ΒΥΘΟ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ "ΑΥΛΕΜΟΝΑΣ" ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΝΤΟΡΟΣ" ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΜΕΝΩΝ ΠΗΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ "ΜΕΝΤΟΡΟΣ"
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ABSTRACT
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

 Γεώργιος Λεοντσίνης

Το ναυάγιο του Μέντορος στις ακτές των Κυθήρων και η διάσωση των γλυπτών του Παρθενώνα

Ινστιτούτο του Βιβλίου
Εκδόσεις Καρδαμίτσα
Αθήνα 2023

Σελ. 266