Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018 

Μανόλης Ανδρόνικος

Το συγγραφικό του έργο

Μιχάλης Α. Τιβέριος
Ακαδημαϊκός - Ομότιμος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά στο συγγραφικό έργο του Μανόλη Ανδρόνικου. Το μεγαλύτερο μέρος αφιερώνεται στις επιστημονικές μονογραφίες και μελέτες του, ωστόσο μνημονεύονται και κείμενα που απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό. Από το επιστημονικό συγγραφικό έργο του Μανόλη Ανδρόνικου ξεχωρίζει βέβαια αυτό που αναφέρεται στις ανασκαφικές και άλλες ερευνητικές του εργασίες στις Αιγές (σημ. Βεργίνα), την πρώτη πρωτεύουσα του Μακεδονικού βασιλείου.  Φυσικά μνημονεύεται και το υπόλοιπο συγγραφικό επιστημονικό έργο του, που είναι επίσης σημαντικό και το οποίο αναφέρεται σε άλλους τομείς της Κλασικής αρχαιολογίας, όπως τα ταφικά έθιμα και τα ανάγλυφα.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Ανδρόνικος, Βεργίνα, Αιγές, ταφικά έθιμα, Μακεδονικοί τάφοι, ζωγραφική

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: tiv@hist.auth.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 3  September - December 2018

The publications of Manolis Andronikos

Michael Tiverios
Academy Member - Emeritus Professor of Classical Archaeology, Aristotle University Thessaloniki, Greece

The present article refers to the publications of Manolis Andronikos. It focuses mostly on his scientific monographs and studies. However, papers intended for a wider public are mentioned as well. Among the scientific publications of Manolis Andronikos, certainly stand out the ones that deal with his excavation and research activities in Aigai (today’s Vergina), the first capital of the Macedonian Kingdom. The rest of his scientific publications that are also important and refer to other fields of Classical Archaeology, such as burial customs and reliefs, are of course also referenced.

 

 

Key words: Andronikos, Vergina, Aiges, burial customs, Macedonian tombs, painting

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: tiv@hist.auth.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .