Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 312 - 323]

Φρέαρ με ανθρώπινα οστά και χάλκινα αγάλματα

Ένα εντυπωσιακό εύρημα από το Γυμνάσιο της Ερέτριας

Guy Ackermann
Αρχαιολόγος (Δρ), Γαλλική Σχολή Αθηνών
Maria Liston
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο του Waterloo, Καναδάς

 

Το 2015, οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην Ερέτρια της Εύβοιας, από την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (εφεξής ΕΑΣ), έφεραν στο φως φρέαρ στο χώρο του Γυμνασίου, στους πρόποδες της ακροπόλεως. Απαιτήθηκαν τρεις ανασκαφικές περίοδοι, δηλαδή έως το 2017, προκειμένου η ανασκαφή να φθάσει στον πυθμένα της κατασκευής, σε βάθος μεγαλύτερο των 13 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. Το φρέαρ, ως κατασκευή, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την τεχνική κατασκευής του, αφού είναι σκαλισμένο για περίπου 12 μ. απευθείας πάνω στον ασβεστολιθικό βράχο της ακροπόλεως, όσο και για τα εκπληκτικά ευρήματα που αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό του, όπως τρία θραύσματα από τo χάλκινο άγαλμα νέου άνδρα, ένα ειδώλιο από επιχρυσωμένο χαλκό στον τύπο της Αρτέμιδος Εφεσίας, διάφορα μεταλλικά αντικείμενα και μεγάλη ποσότητα ανθρώπινων και ζωικών οστών. Αυτό το άρθρο αποτελεί την ευκαιρία να παρουσιαστούν συνοπτικά τα ευρήματα από το φρέαρ, η μελέτη των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη και τα πορίσματά τους θα αποτελέσουν στο μέλλον αντικείμενο λεπτομερέστερων δημοσιεύσεων.

Λέξεις ευρετηρίου: Γυμνάσιο, Ερέτρια (Εύβοια), φρέαρ, αγάλματα, έφηβοι, Εφέσια Άρτεμις, νεογέννητα βρέφη, λέπρα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς: guy.ackermann@efa.gr, mliston@uwaterloo.ca

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 312 - 323]

Well with human bones and bronze statues

An impressive find in the Gymnasium of Eretria

Guy Ackermann
Archaeologist (Ph.D.), École française d’Athènes
Maria Liston
Associate Professor of Anthropology Department of Anthropology, University of Waterloo, Canada

 

A three-year excavation program between 2015 and 2017 was carried out by the Swiss School of Archaeology in Greece in the Gymnasium of Eretria on the island of Euboea. The primary goal was to extend the excavation in the newly discovered eastern part of the building and to open trial trenches to collect evidence for the construction date of the whole monument. The excavation of a 13,45 m deep well yielded a rich assemblage of animal and human bones together with exceptional finds, such as the two forearms belonging to the near life-size statue of a young man or a gilt bronze figurine of the Ephesian Artemis. The aim of this paper is to present a first insight into this striking discovery.

Key words: Gymnasium, Eretria (Euboea), well, statues, ephebe, Ephesian Artemis, newborn infants, leprosy

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: guy.ackermann@efa.gr, mliston@uwaterloo.ca

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .