Επιλογή Σελίδας

Ταυτότητα

Τα Θέματα Αρχαιολογίας είναι ένα τετραμηνιαίο, μη κερδοσκοπικό διαδικτυακό περιοδικό που έχει ως αποκλειστικό σκοπό να συμβάλει στην έγκυρη και επιστημονικώς αποδεκτή  διάδοση και οικειοποίηση από το ευρύ αναγνωστικό κοινό του τρόπου σκέψης και των κατακτήσεων της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.

Η κεντρική ιδέα της φυσιογνωμίας των Θεμάτων Αρχαιολογίας πηγάζει από την πεποίθηση ότι η μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και σε άλλες ομάδες της κοινωνίας μπορεί να ενδυναμώσει την κοινωνική αντίληψη για την αναγκαιότητα των επιτευγμάτων των επιστημών, των ανθρωπιστικών μη εξαιρουμένων και, εν προκειμένω, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.

Τα Θέματα Αρχαιολογίας, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών που πρέπει να υπερπηδηθούν, επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια της μεγαλύτερης και ουσιαστικότερης διάχυσης της γνώσης για το παρελθόν, από την απώτερη Προϊστορία έως τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας ένα τακτικό βήμα προβολής των απόψεων και του αξιόλογου, από κάθε άποψη, ερευνητικού έργου των Ελλήνων Ιστορικών, Αρχαιολόγων και Ιστορικών της Τέχνης.

Τα Θέματα Αρχαιολογίας, αν και έχουν σχεδιαστεί ως ένα διαδικτυακό περιοδικό, στο οποίο δημοσιεύονται επιστημονικώς τεκμηριωμένα άρθρα, γραμμένα από ιστορικούς, αρχαιολόγους και ιστορικούς της τέχνης, εντούτοις η στοχοθεσία τους δεν περιορίζεται στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού χώρου απευθυνόμενου σε ελάχιστους μυημένους. Βασικός στόχος είναι η διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο και φιλομαθές ελληνικό κοινό. Στις σημερινές συνθήκες, η διάδοση και οικειοποίηση του επιστημονικού τρόπου σκέψης της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, αν και καταρχάς μοιάζει στόχος εύκολα προσεγγίσιμος και επιτεύξιμος, εντούτοις συνιστά αφενός ένα σύνθετο πλέγμα διαδικασιών που σχετίζεται με την κυκλοφορία και την επικοινωνία της γνώσης και αφετέρου, αλλά πρωτίστως, μια διαδικασία –όχι πάντα «ειρηνική»–  κατά την οποία η κοινωνία έρχεται σε επαφή με την αρχαιολογική επιστήμη. Ένα από τα αποτελέσματα των διεργασιών αυτών είναι το γεγονός ότι η διάδοση και οικειοποίηση του επιστημονικού τρόπου σκέψης της Αρχαιολογίας προβάλλει ως κρίσιμη λειτουργία καθώς συμβάλλει στην οικειοποίηση από την κοινωνία της «αρχαιολογικής κουλτούρας» και του τρόπου που η κοινωνία προσλαμβάνει το παρελθόν (της), αλλά επίσης και, με τρόπο αποφασιστικό, στη δόμηση ακροατηρίων και συμμάχων έναντι της διαρκώς μειούμενης σημασίας της κλασικής παιδείας.

Προκειμένου να ανταποκριθεί στους ιδρυτικούς σκοπούς, το περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας έχει σχεδιαστεί ως εξής:

Ι. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία, συντονίζεται και ελέγχεται από:

α) Τη Συντακτική Ομάδα, η οποία, αποτελούμενη από αρχαιολόγους, έχει ως έργο τον συντονισμό της λειτουργίας του διαδικτυακού περιοδικού και την οργάνωση και την επιμέλεια της προς δημοσίευση ύλης.

β) Την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από πανεπιστημιακούς δασκάλους όλων των βαθμίδων και των γνωστικών πεδίων της Ιστορίας, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης, καθώς επίσης και συγγενών πεδίων,  και έχει ως έργο την αξιολόγηση των προς δημοσίευση Κύριων Άρθρων και τη γενική εποπτεία των Θεμάτων Αρχαιολογίας.

ΙΙ. Σε ό,τι αφορά τη σύνταξη και το περιεχόμενο, δημοσιεύονται σε αυτό:

α) Κύρια Άρθρα

Πρόκειται για εκτενή άρθρα, πρωτότυπες ή πρωτο-δημοσιευόμενες αρχαιολογικές μελέτες, άρθρα προβληματισμού πάνω σε θέματα της αρχαιολογικής επιστήμης, με σκοπό την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και την ανταλλαγή απόψεων μέσα από τις στήλες του περιοδικού, άρθρα συνθετικής και κριτικής παρουσίασης των πληροφοριών που προέρχονται από πρωτογενείς δημοσιεύσεις. Τα άρθρα αυτά δημοσιεύονται στο περιοδικό κατόπιν ανώνυμης αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονινής Επιτροπής του περιοδικού (βλ. Υποβολή Άρθρων).

β) Μόνιμες Στήλες

Πρόκειται για περιοδική αρθρογραφία -συνοπτικών κειμένων- που καλύπτει την επικαιρότητα περί την Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης (ανασκαφές και αρχαιολογικά νέα, συνέδρια-συμπόσια, διαλέξεις, εκθέσεις μουσείων, βραβεύσεις, νεκρολογίες, βιβλιοπαρουσίαση, εκπαιδευτικά προγράμματα) καθώς και επιφυλλίδες κλπ.

Η πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου των Θεμάτων Αρχαιολογίας είναι δωρεάν και ελεύθερη για όλους και σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Τρέχον Τεύχος
7.1-2  Ιανουάριος - Αύγουστος 2023

Θέματα Αρχαιολογίας
Τετραμηνιαίο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Ελεύθερης Πρόσβασης CC BY-NC-ND 4.0


Έτος Ίδρυσης: 2016


Εκδότης - Διευθυντής
Δημήτριος Ν. Γαρουφαλής
Αρχαιολόγος


ISSN: 2653-9292


Url Ιστότοπου
www.themata-archaiologias.gr
www.themes-in-archaeology.gr

Συντακτική Ομάδα
Δημήτρης Γαρουφαλής, Αρχαιολόγος
Σταυρούλα Μασουρίδη, Αρχαιολόγος
Χριστίνα Παπαδάκη, Αρχαιολόγος
Σοφία Γρυδάκη, Αρχαιολόγος-Ξεναγός

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή
Πάνος Βαλαβάνης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Στέλλα Δρούγου, Ομ. Καθγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΑΠΘ)
Πέτρος Θέμελης, τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (Παν/μιο Κρήτης)
Μιχάλης Κοσμόπουλος, Καθηγητής Αρχαιολογίας (Πανεπιστήμιο Missouri-St. Louis, Η.Π.Α.)
Δημήτρης Κυρτάτας, Καθηγητής Ύστερης Αρχαιότητας (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Κώστας Κωτσάκης, Καθγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΑΠΘ)
Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Ελένη Μαντζουράνη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Ναννώ Μαρινάτου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών (Παν/μιο Ιλινόι, Σικάγο, ΗΠΑ)
Αλεξάνδρα Μπούνια, Καθηγήτρια Μουσειολογίας (Παν/μιο Αιγαίου)
Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΕΙΕ)
Νάγια Πολυχρονάκου Σγουρίτσα, Ομ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Αλέξιος Σαββίδης, Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών-Βυζαντινών Χρόνων (Παν/μιο Πελοποννήσου)
Ελένη Σαράντη, Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας (Παν/μιο Πελοποννήσου)
Παναγιώτα Σαρίσχουλη, Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας-Παπυρολογίας (Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης)
Ίρις Τζαχίλη, Ομ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Παν/μιο Κρήτης)
Μιχάλης Τιβέριος, Ομ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (ΑΠΘ)
Γιάννης Μουζάς,Ομότιμος Kαθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Ευγενία Γιαννούλη, Αναπλ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Παν/μιο Πελοποννήσου)
Παναγιώτης Κουσούλης, Αναπλ. Καθηγητής Αιγυπτολογίας (Παν/μιο Αιγαίου)
Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Αναπλ. Κλασικής Αρχαιολογίας (Παν/μιο Θεσσαλίας)
Δημήτρης Παυλόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης (ΕΚΠΑ)
Δημήτρης Πλάντζος, Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Κωνσταντίνος Σμπόνιας,Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας (Ιόνιο Παν/μιο)
Μανόλης Στεφανάκης, Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας-Νομισματικής (Παν/μιο Αιγαίου)
Σπύρος Συρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Παν/μιο Αιγαίου)
Σοφία Ανεζίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας (ΕΚΠΑ)
Γιώργος Βαβουρανάκης, Επίκ. Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Ανδρομάχη Γκαζή, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας (Πάντειο Παν/μιο)
Χρήστος Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής Βιβλικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Μελίνα Παϊσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας (ΑΠΘ)
Γιώργος Πάλλης, Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης (ΕΚΠΑ)
Γιάννης Παπαδάτος, Επίκουρος Καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ)
Εσθήρ Σολομών, Επίκουρη Καθηγήτρια Μουσειολογίας (Παν/μιο Ιωαννίνων)
Ρενάτα Δαλιανούδη, Λέκτορας Λαογραφίας (Παν/μιο Ιωαννίνων)
Μαρία Κουρή, Λέκτορας Πολιτιστικής Διαχείρισης (Παν/μιο Πελοποννήσου)
Μάρλεν Μούλιου, Λέκτορας Μουσειολογίας (ΕΚΠΑ)

Επιμέλεια Κειμένων
Αιμιλία Αντωνακάκη - Γιώργος Ίσαρης, Φιλόλογοι

Επικοινωνία και Υποβολή Κειμένων
info@themata-archaiologias.gr / themata.archaiologias@gmail.com