Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020  [σ. 166 - 181]

Όψεις της αρχαίας Δρήρου

Το ελληνιστικό συγκρότημα του τομέα 5

Βασιλική Ζωγραφάκη
Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, ΥΠΠΟΑ
Alexandre Farnoux
Καθηγητής Αρχαιολογίας & Ιστορίας Ελληνικής Τέχνης, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι
Νικόλαος Θάνος
Έκτακτος Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως Αθηνών, ΥΠΠΟΑ
Κατερίνα Μονιάκη
Αρχαιοβοτανολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Στο πλαίσιο της συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας που διενεργείται τα τελευταία χρόνια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου σε συνεργασία με τη Γαλλική Σχολή Αθηνών στην αρχαία κρητική πόλη Δρήρο (Π.Ε. Λασιθίου), ανασκάπτεται κτηριακό συγκρότημα της Ελληνιστικής εποχής. Οι έως σήμερα έρευνες έχουν οδηγήσει στην αποκάλυψη του αρχιτεκτονικού πυρήνα του, με ένα κεντρικό δωμάτιο πλαισιωμένο από βορρά και νότο από δύο επιμήκη δωμάτια, τα οποία ταυτίζονται λόγω των ευρημάτων τους με αποθήκες, και έναν πρόδομο στα ανατολικά. Το αρχικό κτίσμα δέχθηκε στο πέρασμα του χρόνου ποικίλες επεμβάσεις και προσθήκες. Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της ανασκαφής του οικοδομήματος, καθώς και της πρώτης μελέτης της αρχιτεκτονικής και των ευρημάτων του.

Λέξεις ευρετηρίου: Δρήρος, Κρήτη, Ελληνιστική εποχή, αρχιτεκτονική, αποθήκευση

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 166 - 181]

Aspects of the ancient Dreros

The Hellenistic architectural complex of sector 5

Vasiliki Zografaki
Archaeologist of the Ephorate of Antiquities of Lassithi, Crete, Ministry of Culture & Sports, Greece
Alexandre Farnoux
Professor of Archeology & History of Greek Art at the Sorbonne University, Paris
Nikolaos Thanos
Temporary Archaeologist of the Ephorate of Antiquities of the City of Athens, Ministry of Culture & Sports, Greece
Katerina Moniaki
Archaeobotanist, PhD Candidate of the University of Cyprus

 

The systematic archaeological research of the ancient Cretan city of Dreros is the result of the collaboration between the Ephorate of Antiquities of Lassithi and the French School of Athens. During the past few years, it has brought to light many architectural remains in various places of the city among which the ones belonging to an architectural complex dated to the Hellenistic period. A squared central room with a hearth on its centre was unearthed, framed on every side by two elongated rooms -being identified by their finds as storerooms- and a small vestibule on the east. The original structure underwent various operations and additions over time. The results of the excavation and its finds will be briefly examined on this article.

Key words: Dreros, Crete, Hellenistic Age, architecture, storage

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence: 

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .