Επιλογή Σελίδας

Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν

Ο Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν είναι Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπουδές: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Αρχαιολογία στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (Universite Libre de Bruxelles). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα την καταγωγή του αρχαίου ελληνικού ναού (From Rulers' Dwellings to Temples: A Study of Greek Religious Architecture in the Protogeometric and Geometric Periods, 1987) (επόπτης Καθηγητής J.N. Coldstream, αναγόρευση 9-12-87) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL) με υποτροφία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Α. Ωνάσης».

Σταδιοδρομία: 1991-96. Εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος στην Β' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και πραγματοποίησε ανασκαφές στην Αττική. Παράλληλα δίδαξε στα ιδιωτικά Κολλέγια «Southeastern College» και «Beaver College». 1992-1998, δίδαξε με σύμβαση στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 1998-2004, Αναπλ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και από το 2005 Καθηγητής. Πρόεδρος του Τμήματος από το 2002 έως το 2006. Διευθυντής του Τομέα Αρχαιολογίας την περίοδο 2007-08. Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 2008 έως και σήμερα. Διδάσκει επίσης στα Μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ. To 2007/08 δίδαξε ως Επισκέπτης Καθηγητής για δύο μήνες στο "Paris I - Pantheon/Sorbonne" και το 2009/10 ως Επισκέπτης Ερευνητής για ένα μήνα Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales, στο Παρίσι. Έχει εποπτεύσει επιτυχώς 5 διδακτορικές διατριβές (δύο από τις οποίες ήταν σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού και μία βραβεύτηκε το 2010 από την Ακαδημία Αθηνών) και εποπτεύει την περίοδο αυτή 5 ακόμη διδακτορικές διατριβές ως κύριος επόπτης (δύο από αυτές σε κοινή εποπτεία με πανεπιστήμια του εξωτερικού) ενώ είναι μέλος σε αρκετές τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών άλλων πανεπιστημίων. Έχει κληθεί ως εξωτερικός εξεταστής σε διδακτορικές διατριβές στη Μ. Βρετανία, το Βέλγιο, την Ελβετία και τη Γαλλία (Edinburgh, Liege, Lausanne, Paris). Το 2009 ήταν εξωτερικός αξιολογητής της Ερευνητικής Μονάδας UMR 8167 (+ EA 125) Orient et Mediterranee [Paris I, Paris IV, EPHE].

Έρευνα: Ίδρυσε και διευθύνει το Εργαστήριο Αρχαιολογίας και την Διδακτική Αρχαιολογική Συλλογή του Τμήματος ΙΑΚΑ Από το 2009 είναι πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Θεσσαλίας (University of Thessaly Press). Διηύθυνε ως Επιστημονικός Υπεύθυνος τα προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ της «Διεύρυνσης» (ακαδ. έτη 2002-03 - 2003-04), «Αναμόρφωσης Προγραμμάτων Σπουδών» (2002-2005) και «Πρακτικής Άσκησης Ι» (2003-05) του Τμήματος ΙΑΚΑ, καθώς και τα ατομικά του Ερευνητικά προγράμματα «Πυθαγόρας Ι: Κοινωνική Αρχαιολογία των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων. Το διεπιστημονικό παράδειγμα του Ωρωπού» και «Ηράκλειτος Ι» (βλ. Επιτροπή Ερευνών ΠΘ). Μετέχει επίσης στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράμματα « CIRCE: Constructions, Interpretations et Representations Cultuelles de l Espace dans les societes anciennes », που διευθύνει ο Καθ. Fr. De Polignac (EPHE) και «ΕΜΑ: Lenfant et la mort dans l Antiquite: des pratiques funeraires a lidentite sociale» που διευθύνει ο Καθ. A. Hermary. Τελευταία διευθύνει το πρόγραμμα μελέτης και δημοσίευσης των ανασκαφών της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Ακαδημία Πλάτωνος (ανασκαφές Φ. Σταυρόπουλλου).

Ανασκαφές: 1990-95, 2001. Διηύθυνε ένα πρόγραμμα Επιφανειακών Ερευνών στην Kύθνο. Διευθύνει ανασκαφές στη Σκάλα Ωρωπού Αττικής (1996 κ.ε.), την Kύθνο των Κυκλαδων (χερσαία ανασκαφή 2002-2006, 2009 κ.ε., υποβρύχια ανασκαφή 2005 κ.ε.) και το ΣωρόΜαγνησίας (2004-2008). Από το 2009 διευθύνει ένα νέο πρόγραμμα επιφανειακών ερευνών στη θέση Κεφάλα της Σκιάθου.

Email: amaza@ha.uth.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: users.ha.uth.gr/mazarakis

Aναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία