Επιλογή Σελίδας

Αλεξάνδρα Μπούνια

Η Αλεξάνδρα Μπούνια είναι Καθηγήτρια Μουσειολογίας στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μουσειολογία στο Πανεπιστήμιο του Leicester στη Μεγ. Βρετανία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ιστορία, τη θεωρία και τη διαχείριση των συλλογών και των μουσείων, την ερμηνεία του υλικού πολιτισμού και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για θέματα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει υπηρετήσει σε διάφορες διοικητικές θέσεις το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου σήμερα εκτελεί καθήκοντα Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Διασφάλισης Ποιότητας. Είναι επίσης Πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του ICOM. Σε συνεργασία με τη Susan M. Pearce έχει επιμεληθεί το βιβλίο Collectors Voice: Ancient Voices, που δημοσιεύτηκε το 2001 από τον εκδοτικό οίκο Ashgate Press. Το βιβλίο της Collectors and Collections in the Ancient World: The Nature of Classical Collecting εκδόθηκε το 2004 από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, ενώ το βιβλίο «Στα Παρασκήνια του Μουσείου: η διαχείριση των μουσειακών συλλογών» εκδόθηκε το 2009 από τον εκδοτικό οίκο Πατάκης. Το πιο πρόσφατο βιβλίο της (σε συνεργασία με την Θεοπίστη Στυλιανού- Lambert έχει τον τίτλο The Political Museum: Power, Conflict and Identity in Cyprus, και δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο Routledge to 2016.

E-mail: abounia@ct.aegean.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία