Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2017

Αρχαία Μεσσήνη

Από την ελληνιστική στη ρωμαϊκή και βυζαντινή πόλη

Πέτρος Θέμελης
Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης, τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χάρη στις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το 1986 έως σήμερα, και τις αναστηλώσεις η αρχαία Μεσσήνη ξαναβλέπει το φως, ζει μια δεύτερη ζωή στον σύγχρονο κόσμο με τις αγορές, τα ιερά, τα μνημεία, τα τείχη και τα θέατρά της· συνεχίζει να φιλοξενεί ανθρώπους και ιδέες, έργα τέχνης και θεάματα, να δημιουργεί πολιτισμό. Αυτό που την διακρίνει είναι το στοιχείο της εξέλιξης, της σταδιακής αποκάλυψης, της ανάπλασης και της ανάδειξης. Η μορφή των περισσότερων μνημείων ανασυγκροτήθηκε μέσα από λιθοσωρούς. Το αρχαίο αστικό τοπίο διατηρεί στοιχεία που σχετίζονται με τις διαδοχικές οικοδομικές φάσεις από την ίδρυση της πόλης το 369 π.Χ. έως τον 14ο/15ο αιώνα μ.Χ. Η αρχαία Μεσσήνη, ως ένα αρχαιολογικό και οικολογικό πάρκο, έχει αποκτήσει τη δική της δυναμική χάρη στις δυνατότητες που προσφέρουν τα μεγαλειώδη αρχαιολογικά κατάλοιπα μιας αρχαίας πόλης ευανάγνωστης και παιδευτικής, το αλώβητο φυσικό περιβάλλον, οι ήπια δομημένοι σύγχρονοι οικισμοί που την περιβάλλουν.

Λέξεις ευρετηρίου: Βουλείο, Βασιλική, Ελλαδάρχης, ευκτήριος οίκος, ιπποδάμειο, κρεοπώλιον, Μένανδρος, Μεσσάνα, Παλίμψιστο, Πελαγία, Σαιθίδες

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: damophon@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 1  January - April 2017

Ancient Messene

From the Hellenistic to the Roman and Byzantine City

Petros Themelis
Director of Excavations at Ancient Messene, F. Professor of Classical Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Crete, Greece

The urban landscape of Messene was constructed in the Early Hellenistic era, according to certain architectural and town-planning principles of spatial organisation, which reflected the political and social values of the period applied to the demands of this programmatic city founded by the Thebans in 369 B.C. on the south slopes of mount Ithome. The city was famous for its mighty fortification walls, the monumentality of its public buildings and the Hippodamian town-plan. Pax Romana had distinguished Messene, particularly since the age of Augustus, as a city with a high level of social and economic status. When Pausanias visited Messene during the reign of Antoninus Pius, the city was still the center of social, economic, and public life, point of reference for the entire state. In the fourth century AD Messene found itself powerless to hold back the progressive deterioration of its public buildings and sanctuaries, which were gradually abandoned to their fate. The final abandonment and collapse of the city is dated-to after the great earthquake of AD 365. Already in the first half of the fifth century AD a new settlement made its appearance close to the Asklepieion and was gradually extended as far as the Theatre. The cityscape functions as a “palimpsiston” and preserves evidence related to its successive constructional phases in the course of time from the 4th century BC to the 14th AD.

Key words: Bouleion, Basilica, Elladarches, Eukterion, Hippodamian, Butcher shop, Menander, Messana, palimpsest, Pelagia, Saithides

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: damophon@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .