Επιλογή Σελίδας

Γιώργος Βαβουρανάκης

Ο Γιώργος Βαβουρανάκης είναι απόφοιτος (1994) του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε μεταπτυχιακές σπουδές (1998: Μ.Α., 2002: PhD) στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Ειδικεύθηκε στην προϊστορική αρχαιολογία και στη θεωρία της αρχαιολογίας. Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003-2005) και δίδαξε με συμβάσεις στα Πανεπιστήμια Κρήτης (2004-2005) και Πελοποννήσου (2006-2008) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2007-σήμερα). Εξελέγη και διορίσθηκε το 2012 Λέκτορας Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2014 εξελέγη στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ίδιο Πανεπιστήμιο, όπου και υπηρετεί μέχρι και σήμερα. Έχει δημοσιεύσει 2 βιβλία, έχει την επιστημονική επιμέλεια ενός συλλογικού τόμου  και πάνω από 40 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά.

Email: gvavour@arch.uoa.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία