Επιλογή Σελίδας

Γιώργος Πάλλης

Ο Γιώργος Πάλλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974 και σπούδασε αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ίδιο πανεπιστήμιο πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, με θέμα διπλωματικής εργασίας την αρχιτεκτονική γλυπτική στην Πελοπόννησο κατά τον 12ο αιώνα («εργαστήριο της Σαμαρίνας»), και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με αντικείμενο την τοπογραφία του αθηναϊκού πεδίου κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, την οποία υποστήριξε το 2007. Αφού εργάστηκε ως έκτακτος αρχαιολόγος για τις Β’, ΚΑ’ και ΚΒ’ Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και για την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, το 2006 εισήλθε κατόπιν διαγωνισμού στην αρχαιολογική υπηρεσία ως μόνιμος αρχαιολόγος και υπηρέτησε ως τις αρχές του 2013 στην 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα τη Λαμία. Το 2010 εκλέχτηκε λέκτορας βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, όπου διδάσκει από το 2013. Έχει λάβει μέρος σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει δύο βιβλία και πολυάριθμα άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με αντικείμενο τη μνημειακή τοπογραφία της Αττικής και άλλων περιοχών, τη μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική γλυπτική, την επιγραφική κ.ά. Μεταξύ του 2004 και του 2012 έλαβε μέρος στην αρχαιολογική έρευνα του βενετικού Επάνω Κάστρου της Άνδρου, υπό τη διεύθυνση της επ. καθηγήτριας Ελένης Δεληγιάννη-Δωρή, και από το 2015 συμμετέχει στην ανασκαφή της αγοράς της αρχαίας Άνδρου (τομέας παλαιοχριστιανικής βασιλικής), την οποία διευθύνει η ομότιμη καθηγήτρια Λυδία Παλαιοκρασσά. Είναι ενεργό μέλος της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας (και αιρετό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου), της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών και της Ελληνικής Επιγραφικής Εταιρείας.

Email: gpallis@arch.uoa.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία