Επιλογή Σελίδας

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος

Ο Δημήτρης Παλαιοθόδωρος είναι Επίκουρος Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα είναι: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική, την αγγειογραφία, την εικονογραφία, την Αρχαιολογία της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας και την Ετρουσκολογία.

 Βιογραφικό

1980-1986: Φοίτηση στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Απολυτήριο Λυκείου. Βαθμός: Αριστα

1986-1990: Φοίτηση στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πτυχίο Αρχαιολογίας. Βαθμός: Λίαν Καλώς

1991-1993: Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Universite Catholique de Louvain. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: Licence Speciale en Archeologie et Histoire de l΄Art. Βαθμός: ’ριστα (La plus grande distinction). Επιβλέπων καθηγητής: Tony Hackens.

1993-1997: Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής για τον τίτλο του Διδάκτορα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Universite Catholique de Louvain. Τίτλος Διατριβής: L΄imagerie dionysiaque dans la ceramique attique a figures rouges de la periode archaique et du debut du classicisme (530-350 av. J.-C).

1994-1997: Υπότροφος Εξωτερικού του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

2000-2004: Εργασία ως ερευνητής στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Συμμετοχή με συγγραφή 60 λημμάτων στην Εγκυκλοπαίδεια Μικρασιατικού Ελληνισμού, στην Πύλη του Αιγαίου και στην Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνισμού της Μαύρης Θάλασσας.

2002-2004: Παράδοση σεμιναρίων επιμόρφωσης για ενήλικες στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με θέματα κλασικής αρχαιολογίας, και ιδιαίτερη έμφαση στην κεραμική και την αρχιτεκτονική της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου και το αρχαίο θέατρο.

2000-2016: Διδασκαλία στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο εκεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Εmail: palaio@ha.uth.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία (Βλ. επίσης Academia)