Επιλογή Σελίδας

Δημήτρης Παυλόπουλος

Ο Δημήτρης Παυλόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάστηκε στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών και στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών του εκδοτικού οίκου Μέλισσα. Από το 2020 είναι καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης με έμφαση στη Νεότερη Τέχνη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει γράψει βιβλία (επιλογή): Δημήτριου Π. Πασχάλη, Άνδριοι Καλλιτέχναι (Άνδρος 1996)· Ζητήματα Νεοελληνικής Γλυπτικής (Αθήνα 1998)· Διδάσκαλοι της Χαρακτικής, 1843-1915. Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου - Αριστείδης Λ. Ροβέρτος - Νικόλαος I. Φέρμπος (σε συνεργασία με τον ιστορικό της τέχνης Γιάννη Μπόλη, Αθήνα 2003)· Ζογγολόπουλος (Αθήνα 2007)· Σωτήρης Σόρογκας (Αθήνα 2008)· Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - Γλωσσάρια Όρων (Αθήνα 2011)· Ελληνική Χαρακτική, 1843-1915. Ιστορία - Λεξικό Χαρακτών (σε συνεργασία με τον ιστορικό της τέχνης Γιάννη Μπόλη, Αθήνα 2012)· Οδηγός Εκπόνησης Εργασίας. Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή. Προπτυχιακή / Μεταπτυχιακή Εργασία - Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Διδακτορική Διατριβή. Συγγραφή - Παρουσίαση - Υποστήριξη (Αθήνα 2017)· Από τον Ιερό Λόχο στον Κωνσταντίνο ΙΒ΄. Νεότερα Αθηναϊκά Γλυπτά (Αθήνα 2020) και πληθώρα συναφών άρθρων στον αθηναϊκό ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών της Τέχνης.

Email: dempavl@arch.uoa.gr

Αναλυτική εργογραφία