Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2019

Εικονική περιήγηση στον χώρο του Ολυμπιείου

Τόνδ᾽ ἔθεσαν δόμον Διί... ὡς ἄλλον Ὄλυμπον

Δημήτρης Τσαλκάνης
Απόφοιτος Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - MSc σε Postproduction with Visual Effects, Τμήμα Theatre, Film and Television University of York
Χρύσανθος Κανελλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Λίνα Τσατσαρώνη
Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οι «στύλοι του Ολυμπίου Διός» στην Αθήνα αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά ιστορικά τοπόσημα στο σύγχρονο αστικό τοπίο. Ωστόσο, το μικρό μόνο μέρος που σώζεται από το σύνολο του ιερού, δύσκολα επιτρέπει στον σύγχρονο παρατηρητή να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την αρχική μορφή του. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται πλέον μέσω των εξελιγμένων ψηφιακών εφαρμογών με τριδιάστατη απεικόνιση του χώρου, που αποκαθιστά πλήρως το σύνολο χωρίς επεμβατικές ενέργειες στα ίδια τα μνημεία. Στόχος της παρούσας δημοσίευσης δεν είναι απλώς η εικονική αναπαράσταση του Ολυμπιείου μετά την ολοκλήρωσή του από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό. Βασική προϋπόθεση για την αρτιότερη παρουσίαση του χώρου αποτέλεσε αρχικά η συνοπτική περιγραφή του ιστορικού του πλαισίου, στο οποίο εγγράφονται όλες οι φάσεις οικοδόμησης. Εξίσου αναγκαία κρίθηκε και η αποτύπωση της μεθοδολογικής προσέγγισης της απεικόνισης, μέσα από την οποία όχι μόνο αναδεικνύονται μορφολογικά και τοπογραφικά προβλήματα, αλλά προτείνεται και η αντίστοιχη επίλυσή τους.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Ολυμπιείο, Ρωμαϊκή Αθήνα, Αδριανός, ψηφιακή αναπαράσταση, 3d reconstruction, Αψίδα Αδριανού, κορινθιακος ναός

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 2  May - August 2019

Virtual tour at the site of Olympian Zeus in Athens

They laid this temple to Zeus… as if it were another Olympus

Dimitrios Tsalkanis
Department of Fine Arts and Art Sciences, University of Ioannina - MSc in Postproduction with Visual Effects Theatre Film and Television Department, University of York
Chrysanthos Kanellopoulos
Assistant Professor Faculty of History and Archaeology National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Lina Tsatsaroni
Faculty of History and Archaeology Kapodistrian University of Athens

 

The site of Olympieion in Athens is one of the most significant historical landmarks in the modern cityscape. However, the preserved ruins of the whole sanctuary hardly allow modern observers to perceive its original form. Nowadays, digital applications provide three-dimensional visualization, which offers a complete reconstruction of the site without any physical intervention. The purpose of this paper is not merely a virtual reconstruction of Olympieion, when the sanctuary took its final layout in the age of Hadrian. A brief overview of its historical background, containing all building phases, is essential for a complete presentation of the site. Last but not least, morphological and topographical issues are reconsidered, while possible/effective solutions are suggested within the methodological framework of 3D reconstruction.

 

 

Key words: Olympieion, Roman Athens, Hadrian, digital representation, 3d reconstruction, Hadrian's Arch, Corinthian temple

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .