Επιλογή Σελίδας

Ελένη Μαντζουράνη

Η Ελένη Μαντζουράνη είναι Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έτος και τόπος γέννησης: 1954, Αθήνα.

Σπουδές: Προπτυχιακές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1972-1976) και Μεταπτυχιακές (M.A.και PhD) στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (1977-1985).

Ξένες γλώσσες: αγγλικά (άριστα), γαλλικά και ιταλικά (πολύ καλά) και γερμανικά (καλά).

Τομείς έρευνας: Μινωική Αρχαιολογία, Προϊστορία της Κύπρου και Αρχαιολογική Έρευνα Επιφανείας.

Γνωστικά αντικείμενα διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (από το 1981 έως και σήμερα): ποικίλη θεματική του Μινωικού Πολιτισμού και της Προϊστορίας της Κύπρου όπως αρχιτεκτονική, κεραμεική, λοιπές τέχνες, εικονογραφία, θρησκεία, εμπόριο και εξωτερικές σχέσεις και άλλα. Έχω επίσης διδάξει και το αντικείμενο της Εισαγωγής στην Αρχαιολογία της Αιγύπτου. Συμμετέχω στα e-learning προγράμματα του ΕΚΠΑ με θεματικές ενότητες: Μινωική Αρχαιολογία και Προϊστορία της Κύπρου.

Υπό την εποπτεία μου έχουν ολοκληρωθεί 13 διδακτορικές διατριβές, 35 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (ΜΔΕ) και 3 Μεταδιδακτορικές Έρευνες ενώ είναι εν εξελίξει 5 διατριβές, 2 Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες και 2 Μεταδιδακτορικές Έρευνες.

Έρευνες πεδίου: ανασκαφές, αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας και επιτόπιες μελέτες προϊστορικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο, Κρήτη, Κυκλάδες και Πελοπόννησο.

Δημοσιεύσεις: 4 μονογραφίες και 2 συλλογικοί τόμοι καθώς και μεγάλος αριθμός μελετών, άρθρων και ανακοινώσεων σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνέδρια στα αντικείμενα των ερευνητικών επιστημονικών ενδιαφερόντων μου.

Μονογραφίες/βιβλία:

  • Cherry, J., J. Davis and E. Mantzourani, 1991, Landscape Archaeology as Long-Term History: Northern Keos in the Cycladic Islands (Monumenta Archaeologica 16), Institute of California, Los Angeles.
  • Μαντζουράνη Ε., 2001, (2η έκδοση 2006), Η Αρχαιολογία της Προϊστορικής Κύπρου, Αθήνα, Εκδ. Α. Καρδαμίτσα
  • Μαντζουράνη Ε., 2002, Προϊστορική Κρήτη, Τοπογραφία και Αρχιτεκτονική: από τη Νεολιθική εποχή έως τους νεοανακτορικούς χρόνους, Αθήνα, Εκδ. Α. Καρδαμίτσα.
  • Μαντζουράνη Ε., 2009, Η Ανασκαφή στη θέση Καντού-Κουφόβουνος στην Κύπρο, Μέρος Α΄, Τόμοι 1-2: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική, Λευκωσία, Εκδ. Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.
  • Mantzourani E. and P.P. Betancourt (eds), PHILISTOR, Studies in Honor of Costis Davaras, INSTAP Academic Press, Philadelphia, Pennsylvania 2012.
  • Μαντζουράνη Ε. και Μαρινάτου Ν. (επιστ. επιμ.), Σπυρίδων Μαρινάτος (1901-1974):Η ζωή και η εποχή του, 2014, Αθήνα, Εκδ. Α. Καρδαμίτσα.

Επιτροπές: έχω διατελέσει μέλος πολλών επιτροπών κρίσης για την κατάληψη θέσεων ΔΕΠ διαφόρων βαθμίδων στα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, Ιονίου, Πελοποννήσου, του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  καθώς και πανεπιστημίων του εξωτερικού.

Επισκέπτρια Καθηγήτρια: σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Columbia, Harvard, Tufts, Berkeley, Pennsylvania, Chicago, Cincinnati, Austin Texas, Bryn Mawr), της Μεγάλης Βρετανίας (Λονδίνου, Nottingham), της Ιταλίας και άλλων.

Διοικητικές θέσεις: έχω διατελέσει Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Σύμβουλος Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, μέλος της Συγκλήτου, μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΚΠΑ, Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος πολλών επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, κρίσης για την απονομή υποτροφιών, βραβείων και άλλα.

Email: emantzou@arch.uoa.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία