Επιλογή Σελίδας

Ευγενία Γιαννούλη

Η Ευγενία Γιαννούλη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι απόφοιτος των Πανεπιστημίων Αθηνών, Ιωαννίνων και Cambridge με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Σπούδασε Αρχαιολογία ενώ παράλληλα εμβάθυνε στους τομείς της Γλωσσολογίας και της Φιλοσοφίας, αλλά και στην διεπιστημονική συνάφεια μεταξύ Αρχαιολογίας και άλλων Επιστημών. Η διδακτορική μελέτη της αρχιτεκτονικής της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο εστιάζει μεταξύ άλλων σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της Αρχαιολογίας και της Αρχιτεκτονικής, ενώ προτείνει μία νέα σημασιολογική θεώρηση των προϊστορικών κτιρίων οικιακού και ανακτορικού τύπου επί τη βάσει της χωροθετικής τους σύνταξης.

Σήμερα ερευνά το θέμα της αρχόμενης οίκησης του Ελλαδικού χώρου και εμφατικά την συστηματική ανάλυση της πρώτης αρχιτεκτονικής δομής στο στερεό της οίκησης από την Μεσολιθική και εξής (9000-1000 π.Χ.), αναδεικνύοντας μεταξύ άλλων την ιστορική σημασία παράκτιων και παρόχθιων συμπλεγμάτων. Προς τούτο ιδρύει στο πλαίσιο του Τμήματος πρόγραμμα γεωαρχαιολογικής τεκμηρίωσης της παράκτιας ζώνης σε συνεργασία με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. “Δημόκριτος” και το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. στις ΝΑ ακτές της Νήσου Κεφαλληνίας. Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν θέματα συμβολισμού, θρησκείας και γλώσσας, καθώς και συμμετοχή σε έρευνες πεδίου εντός και εκτός Ελλάδος.

Έχει διδάξει μαθήματα Κορμού και Σεμινάρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2001-2005). Ως μέλος Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διδάσκει τα μαθήματα της Εποχής του Χαλκού σε επίπεδο Εισαγωγής, Κορμού και Σεμιναρίων, καθώς και τα μαθήματα της Ενάλιας Αρχαιολογίας.

Έχει εκλεγεί στην διεύθυνση του Εργαστηρίου Ενάλιας Αρχαιολογίας. Εργάζεται για την εγκαθίδρυση διεπιστημονικών υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου χάριν της αποτελεσματικής διεξαγωγής διδακτικού και ερευνητικού έργου πάνω στην ευρεία σχέση του ανθρώπου με το νερό και την θάλασσα.

Email: eyiannou@uop.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία