Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Η ιστορία του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών κατά τη διάρκεια της ναζιστικής περιόδου

Μια πρώτη εκτίμηση

Alexandra Kankeleit
Δρ Αρχαιολογίας
Επιστημονική συνεργάτιδα του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών

Θεματικές που αφορούν στην έρευνα των σχέσεων αρχαιολογίας και πολιτικής ή αρχαιολογίας και πολέμου είναι σήμερα ιδιαιτέρως δημοφιλείς όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και παγκοσμίως. Διάφορες έρευνες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα. Το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο ασχολείται στο πλαίσιο του δικτύου Cluster 5 με την ιστορία της αρχαιολογίας. Σημαντικό πεδίο της έρευνας αποτελεί η «στάση του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου κατά την περίοδο του εθνικοσοσιαλισμού και της συμπεριφοράς των διευθυντικών του στελεχών». Στο πλαίσιο αυτό γράφτηκε και το παρόν άρθρο.

 

Λέξεις ευρετηρίου: αρχαιολογία, Αθήνα, ΓΙΑ, ανασκαφές, Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Gebauer Kurt, Γερμανία, Ελλάδα, Κεραμεικός, μουσεία, Εθνικοσοσιαλισμός, Κατοχή, αναμνήσεις, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υποκειμενική αντίληψη, κλοπή αρχαιοτήτων, παραδοσιακή απεικόνιση ιστορικών γεγονότων

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: alexandra.kankeleit@dainst.de

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

History of the German Archaeological Institute at Athens during the National Socialist Era

Αn interim report

Alexandra Kankeleit
Archaeologist, Ph.D.
Scientific associate of the German Archaeological Institute at Athens

The links between archaeology and politics, and archaeology and war, have received a lot of attention recently – not only in Germany, but also worldwide, including in workshops, at congresses and in anthologies, with particular emphasis on the wars of the first half of the Twentieth century. As part of the «Cluster 5» network, the German Archaeological Institute has also been examining its own past. The main focus is on the actions and responsibilities of its leading staff during the National Socialist era. In July 2016, the DAI Athens launched the project «Reappraising the History of the German Archaeological Institute in Athens during the National Socialist Era». The aim is to conduct a detailed and critical study that will eventually form a monograph. In this text, our contribution and some initial results are presented.

 

Key words: archaeology, Athens, DAI, excavations, German Archaeological Institute, Gebauer Kurt, Germany, Greece, Kerameikos, museums, National Socialism, Occupation, recollections, Second World War, subjective perception, theft of antiquities, traditional portrayal of historical events

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: alexandra.kankeleit@dainst.de

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .