Επιλογή Σελίδας

Κώστας Κωτσάκης

Ο Κώστας Κωτσάκης είναι καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Email: kotsakis@hist.auth.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία