Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2019

Μαχαιρούς

Ο τελευταίος σταθμός του βίου του Ιωάννη του Βαπτιστή

Χρήστος Γ. Καραγιάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης, Τμήμα Θεολογίας, Θεολογική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

H αυλαία της ζωής του Ιωάννη του Βαπτιστή έπεσε στην ακρόπολη-οχυρό Μαχαιρούς, έναν οικισμό ανοικοδομημένο στην Υπεριορδανία, στην έρημο ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Η αποδοχή της μαρτυρίας του Ιουδαίου ιστορικού Φλάβιου Ιωσήπου (37-100 μ.Χ.) προϋποθέτει όμως και την παρακολούθηση της έρευνας σχετικά με τον τόπο δράσης του Ιωάννη του Βαπτιστή, καθώς είναι λογικό ο τόπος σύλληψής του από τους άνδρες του Ηρώδη Αντίπα να χωροθετείται εγγύς της ακρόπολης Μαχαιρούς. Στο πλαίσιο αυτό, μετά την απόπειρα προσδιορισμού του χώρου δράσης  του Ιωάννη, η έρευνα εστιάζει στη διήγηση περί της εκτελέσεως διά αποκεφαλισμού του Βαπτιστή και στον τόπο, στο τελ Μαχαιρούς, όπου διαδραματίστηκαν οι τελευταίες συγκλονιστικές στιγμές του βίου του Ιωάννη.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Μαχαιρούς, Ιωάννης, έρημος, βάπτισμα, Ηρώδης Αντίπας, Ιώσηπος

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 2  May - August 2019

Machaerus

The last station of John the Baptist's life

Christos Karagiannis
Assistant Professor of the Old Testament at the National and Kapodistrian University of Athens, Theological School, Faculty of Theology, Athens, Greece

 

The main purpose of this work is to investigate the area of ​​activity of John the Baptist in direct connection with the testimony of the biblical text and that of Flavius ​​Josephus. The study of John's preaching and his call for repentance, directly related to the term desert, can illuminate the theological dimension of his message and possibly the place where it took place. The most likely point of action for John is the desert near the Jordan River in the Dead Sea region. There he was arrested by Herod Antipas' men and taken to the Machaerus citadel. In this unique fort, which the archaeological excavations brought to light and is still being explored, John the Baptist left his last breath, faithful to his beliefs, who so zealously served.

 

 

Key words: Machaerus, John, desert, Baptism, Herod Antipas, Flavius Josephus

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .