Επιλογή Σελίδας

Νάγια Πολυχρονάκου Σγουρίτσα

Η Νάγια Πολυχρονάκου Σγουρίτσα είναι ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Αποφοίτησε από το Ιστορικό-Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1988 έλαβε τον τίτλο του διδάκτορος. Το 1989 εκλέχθηκε Λέκτωρ του Τμήματος αυτού, το 1993 Επίκουρη Καθηγήτρια, το 2000 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και το 2005 Καθηγήτρια.

 Από τον Απρίλιο 2007 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2008 διετέλεσε πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Μυκηνών για τη Συντήρηση, Στερέωση και Ανάδειξη των Μνημείων της Ακρόπολης των Μυκηνών και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου, από το 2002 μέχρι το 2004 μέλος του τοπικού συμβουλίου Β Αιγαίου, από το 2005 μέχρι το 2008 μέλος του συμβουλίου τοπωνυμίων του Υπουργείου Εσωτερικών και από το 2008 μέχρι το 2010 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Από το 2009 μέχρι τον Αύγουστου 2016, οπότε αφυπηρέτησε, ήταν πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διετέλεσε Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης το 2010-2011, το 2011 - 2012 και 2015-2016. Μετείχε ως αναπληρωματικό μέλος, μετά από εκλογή στη Φιλοσοφική Σχολή, στην επταμελή επιτροπή του ΕΛΚΕ (2014-Αύγουστος 2016). Ήταν υπεύθυνη της Προϊστορικής Συλλογής του Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (από την περίοδο της μεταφοράς του στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, το 1986 μέχρι τον Αύγουστο 2016). Από το 2011 διοργάνωνε το Μυκηναϊκό Σεμινάριο, δράση του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Έχει λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφές: Σημαντικότερες, η ανασκαφή της στο κτήριο Δ του Ακρωτηρίου Θήρας, από το υλικό της οποίας έχουν προέλθει κάποιες από τις μελέτες της. Από το 1997 μέχρι το 2000 μετείχε στην έρευνα του Μυκηναϊκού νεκροταφείου των Γλυκών Νερών στον Σταυρό Αττικής, από όπου επίσης δημοσίευσε διάφορα επί μέρους ευρήματα. Από το 2002 ανέλαβε την επιφανειακή έρευνα του Μυκηναϊκού οικισμού στους Λαζάρηδες Αίγινας και από το 2005 και τη συστηματική ανασκαφή στη θέση αυτή, πρόγραμμα που διευθύνει. Από το 2013 μέχρι τον Αύγουστο 2016 ήταν διευθύντρια της ανασκαφής του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στο Πλάσι του Μαραθώνα.

Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακά μαθήματα και έχει δώσει διαλέξεις στην Κύπρο, την Ευρώπη και την Αμερική.

Είναι μέλος, από το 2007, της επιστημονικής επιτροπής των εκδόσεων του ΤΑΠ, από το 2008 εταίρος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, από το 1995 μέλος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες και μονογραφίες για θέματα που αφορούν κυρίως στη Μυκηναϊκή Αρχαιολογία.

Email: nsgourit@arch.uoa.gr

Aναλυτική εργογραφία

Δημοσιεύσεις

 • Το Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Αλυκής Βούλας, Αθήνα 1988. Διδακτορική Διατριβή.
 • «Μυκηναϊκές τριποδικές τράπεζες προσφορών», ΑΕ 1982, 20-33.
 • «Τρίμορφα Μυκηναϊκά ειδώλια», ΑΑΑ ΧΙΧ, 1986, 153-158.
 • «Παιδικές ταφές στη Μυκηναϊκή Ελλάδα», ΑΔ 42 (1987), Μελέτες, 8-29.
 • «Το Μυκηναϊκό νεκροταφείο της Βάρκιζας/ Βάρης», ΑΔ 43 (1988), Μελέτες,1-108.
 • «Η μαστοπρόχους ως διακοσμητικό θέμα της ΥΚΙ κεραμικής του Ακρωτηρίου Θήρας», ΑΕ 1994, 117-133.
 • «Οι Κυκλάδες κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο. Υποθέσεις για την απουσία τους από τον Νηών Κατάλογο», ΑΑΑ ΧΧΙ,1988,129-136.
 • «Η Μυκηναϊκή παρουσία στις Κυκλάδες», Πρακτικά του Α΄ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, 5-9 Σεπτεμβρίου 1991, 205-215.
 • «Η Νάξος στα Προϊστορικά χρόνια», Πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων», 3-6 Σεπτεμβρίου 1992, 125-134.
 • «Η Μυκηναϊκή παρουσία στην Αιτωλοακαρνανία», Αρχαιογνωσία 9, 1995-96, 265-278.
 • «Η Κίμωλος στη Μυκηναϊκή περίοδο», ΑΔ 48-49 (1994-95), Μελέτες, 1-12.
 • «Κυπριακά στοιχεία στη Μυκηναϊκή Αττική», στα Πρακτικά του Συνεδρίου «Η Κύπρος και το Αιγαίο στην Αρχαιότητα», Λευκωσία 1995, 185-196.
 • «Νέα Στοιχεία για τη Μυκηναϊκή Αττική», Αρχαιογνωσία 9,1995-96, 155-164.
 • «Η Ναξιακή παρουσία στο Αιγαίο κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία. Σχέσεις και Επαφές. Επιδράσεις και Επιρροές», Πρακτικά του Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου « Η Νάξος διά μέσου των αιώνων» 4-7 Σεπτεμβρίου 1997, Αρχαιογνωσία 11, 2001-2002, 173-194.
 • «Ακρωτήρι Θήρας. Τρόποι αποθήκευσης και διαφύλαξης αγαθών. Πρόσφατα στοιχεία», Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης για τα τριάντα χρόνια Έρευνας (1967-1997) στο Ακρωτήρι Θήρας, (Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ.257), Αθήναι 2008, 151-167.
 • «Αποθήκευση και φύλαξη αγαθών στον ΥΚΙ Οικισμό του Ακρωτηρίου Θήρας», ΑΕ 2000, 65-94.
 • «Μυκηναϊκά πήλινα ομοιώματα επίπλων», στο Ελ. Κονσολάκη- Γιαννοπούλου (επιμ.), Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αργοσαρωνικού 1998, Α, 301-307.
 • «Όστρακο με εικονιστική παράσταση από την Προϊστορική Συλλογή του Μουσείου του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης», ΑΔ 53-54 (1998-9), Μελέτες, 53-64.
 • Μυκήνες, Πύλος, Αργος, Τίρυνς, στο Ciudades Antiguas del Mediterraneo, Barcelona 1998, 164-173.
 • «Η Μυκηναϊκή εγκατάσταση στο Βουρβάτσι», ΑΔ 55 (2000), Μελέτες, 1-82.
 • «Δύο νέα τρίμορφα ειδώλια», ΑΑΑ ΧΧΧΙΙ-ΧΧΧΙV (1999-2001) (Αθήνα 2003), 141-148, 301-309.
 • CMS, Band V. Kleinere Griechische Sammlungen, Supplementum 3, 1, 191, 193-198 (Nr. 92-97) (Σφραγιδόλιθοι από το Μυκηναϊκό νεκροταφείο των Γλυκών Νερών Αττικής).
 • «Έπιπλα και επιπλουργία στον προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου Θήρας»,
 • Σαντορίνη 2000 (επιμ. Ι. Δανέζη) , Αθήνα 2001, 133-139.
 • «Η Μυκηναϊκή Μεσογαία (1600-1050 π.Χ.)», στον τόμο Μεσογαία. Ιστορία και Πολιτισμός των Μεσογείων Αττικής, Αθήνα 2001, 45-67.
 • «The Aegeans in the Central Mediterranean: The Role of Western Greece», στο R. Laffineur, E. Greco, L. Godart, M. Marazzi and A. Sacconi, (eds.), EMPORIA. Aegeans in Central and Eastern Mediterranean (10th International Aegean Conference, Italian School of Archaeology in Athens, 14-18 April 2004), AEGAEUM 25 (ΙΙ), 515-526.
 • «Μυκηναϊκή Αιτωλοακαρνανία: Κέντρο και περιφέρεια», ΕΥΕΡΓΕΣΙΗ, Τόμος Χαριστήριος  στον Παναγιώτη Κοντό, Αθήνα 2006, 647-657.
 • «Μυκηναϊκά πήλινα πλακίδια: ΄Ενα νέο εύρημα από τα Γλυκά Νερά», ΑΑΑ 35-38 (2002-2005), 199-204.
 • «Ο Μυκηναϊκός οικισμός και το νεκροταφείο στους Λαζάρηδες Αίγινας», στο Δ. Δανιηλίδου (επιμ.), ΔΩΡΟΝ, Τιμητικός Τόμος για τον Ακαδημαϊκό Καθηγητή Σπ. Ιακωβίδη (2009), 619-634.
 • «Myth, Epos and Mycenaean Attica: The Evidence Reconsidered», in  R. Laffineur and S. Morris (eds.), EPOS. Reconsidering Greek epic and Aegean Bronze Age Archaeology ( Proceedings of the 11th International Aegean Conference, L.A., UCLA – The J. Paul Getty Villa, 20-23 April 2006), AEGAEUM  28 (2007), 265-273.
 • «Lazarides on Aigina: Another prehistoric site», in G. Touchais et al. (eds.), Πρακτικά του διεθνούς συνεδρίου (Αθήνα, 8-12 Μαρτίου 2006), MESOHELLADIKA. La Grèce continentale au Bronze Moyen,  BCH Supplément 52, 2010, 175-180.
 • «The Mycenaean settlement and the cemetery at Lazarides on Aegina. The metal finds. A brief overview», in Ι. Bassiakos (ed.), Prehistoric Metal Production in the Aegean (Springer Verlag), forthcoming.
 • «Το Έργο της Επιτροπής Συντήρησης, Στερέωσης και Ανάδειξης των Μνημείων της Ακρόπολης των Μυκηνών και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου»,  στο ΥΠΠΟ - ΤΔΠΕΑΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ , Το Έργο των Επιστημονικών  Επιτροπών, Αθήνα 2008, 46-51.
 • «Remarks on the use of plaster in tholos tombs at Mycenae: Hypotheses on the origin  οf  the painted decoration on tombs on mainland Greece», Conference Honouring the Dead in the Peloponnese  (23-26 April 2009), on line, 737-754.
 • «Remarks on jewels from the Mycenaean site at Lazarides on eastern Aegina», in R. Laffineur and M.L.Nosch (eds.), Proceedings of the 13th International Aegean Conference organized by the Danish National Research Foundation’s Centre for Textile Research and the University of Liège, hosted by the University of Copenhagen, Denmark, KOSMOS Jewellery, Adornment and Textiles in the Aegean Bronze Age, Copenhagen, 19-23 April 2010, Aegaeum 33 (2012), 539-546.
 • «Lazarides on eastern Aegina: The relationships with the NE Peloponnese», in A.-L. Schallin and I. Tournavitou (eds.), International Conference Mycenaeans Up to Date: The Archaeology of the NE Peloponnese –Current Concepts and New Directions, organized by the Swedish Institute at Athens and the University of Thessaly, Athens 10-14 November 2011, Stockholm 2015, 325-336.
 • «Μυκηναϊκή Αίγινα, Κολώνα-Λαζάρηδες: Ιστορία δυο θέσεων», στο Βελένη E. και Τζαναβάρη Αικ. (επιμ.), Δινήεσσα, Τόμος προς τιμήν της Αικ. Ρωμιοπούλου. Θεσσαλονίκη 2011, 69-79.
 • «Ενδείξεις για δρώμενα και τελετές (;) σε Μυκηναϊκούς τάφους», στο H μνήμη της κοινότητας και η διαχείρισή της, ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 3, 113-124.
 • Ν. Sgouritsa & Tselios Ch., «An analytical approach on three bronze artifacts from the Mycenaean settlement and cemetery of Lazarides on the island of Aegina (Greece)», in Cassianidou V. (ed.), Procceedings of the International Congress on Archaeological Sciences in the Eastern Mediterranean and the Near East (ICASEMNE), 29 April-1 May 2010, Paphos, Cyprus [forthcoming].
 • Ν. Sgouritsa & El. Salavoura, «The exploitation of inland natural resources on an island environment: The case of the Mycenaean settlement at Lazarides and the south/southeast Aegina», in G. Touchais, R. Laffineur and F. Rougemont (eds.), Actes de la 14th Rencontre égéenne internationale, PHYSIS. Natural environment and human interaction in the prehistoric Aegean, Paris 11-14, December 2012, Aegaeum 33 (2014), 85-92.
 • Ν. Σγουρίτσα, «Χρήστος Τσούντας: Ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών», στο Αγραφιώτη Α. και άλλοι (επιμ.), Πρακτικά 2ου Συνεδρίου Προϊστορικής Αρχαιολογίας (Βόλος, 4-7 Δεκεμβρίου 2008), υπό εκδοση.
 • Ν. Σγουρίτσα, «Σπ. Μαρινάτος. Ο καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1939-1968)», στο Μαντζουράνη Ελ. και Ν. Μαρινάτου (επιμ.), Πρακτικά του Συνεδρίου για τον Σπ. Μαρινάτο, 75-84.
 • †ΚΛ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, Ν. ΠΟΛΥΧΡΟΝAKΟΥ-ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ, «Το μυκηναϊκό νεκροταφείο στους Λαζάρηδες Αίγινας», ΑΔ (65-66), 2010-2011, Μελέτες (2016), 1-162.
 • POLYCHRONAKOU-SGOURITSA, Y. PAPADATOS, A. BALITSARI, E. PREVEDOROU, «Marathon in the Middle and Late Bronze Age: New Evidence from an Old Excavation. Preliminary Results from the Excavation of the University of Athens at Plasi», in  J. DRIESSEN (ed), RA-PI-NE-U Studies on the Mycenaean World offered to Robert Laffineur for his 70th Birthday (2016), 305-315.
 • N. Πολυχρονάκου Σγουρίτσα, «Μυκηναϊκοί οικισμοί στο Σαρωνικό κατά τη μετανακτορική περίοδο», in Vlachou and A. Gadolou (eds.), ΤΕΡΨΙΣ, STUDIES IN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY IN HONOUR OF NOTA KOUROU, Brussels 2017, 263-275.
 • †V. KAKAVOGIANNIS and N. SGOURITSA, «Minoans in Mesogaia?», στο E. ANDRIKOU, S. FACHARD, N. PAPADEMETRIOU, N. SGOURITSA and J. WRIGHT (eds.), Proceedings of the International Conference Athens and Attica in Prehistory, Athens, 27-31 May 2015 (forthcoming).
 • Panagiota Sgouritsa-Polychronakou – Kostas Nikolentzos, «The amber in Greece during the Late Bronze Age and its presence at Kakovatos, Western Greece», in Cellarosi P.L., Chellini R., Martini F., Montanaro A.C., Sarti L. (eds.), THE AMBER ROADS,  Proceedings of the 1st International Conference on Ancient Roads, Republic of San Marino, April 3-4, 2014,  233-246.
 • Panagiota Sgouritsa–Polychronakou, «The amber in the eastern Mediterranean», in Cellarosi P.L., THE AMBER ROADS, Proceedings of the 2nd International Conference on Ancient Roads, Republic of San Marino, April 13-16, 2016 (forthcoming).
 • Ν. Σγουρίτσα, «Μύθοι και πραγματικότης: οι Κυκλάδες στην Ὺστερη Εποχή του Χαλκού», Γ. Γαβαλάς (επιμ.), Πρακτικά του Γ΄ Κυκλαδολογικού  Συνεδρίου, Σύρος, υπό δημοσίευση.
 • «The Mycenaean figurines revisited», in G.Vavouranakis, K. Kopanias, X. Kanellopoulos, Y. Papadatos (eds.), Popular Religion and Ritual in Greece and the Eastern Mediterranean from the 3rd Millennium BC to the 5th century AD, BAR, International Series, Oxford (forthcoming).
 • «Politics of mortuary veneration in Mycenaean Attica», in Elisabetta Borgna, Ilaria Caloi, Filippo Carinci, Robert Laffineur (eds.), ΜΝΕΜΕ / MNEME. PAST AND MEMORY IN THE AEGEAN BRONZE AGE, Proceedings of 17th INTERNATIONAL AEGEAN CONFERENCE, 17-21 April 2018 (University of Udine and Ca’ Foscari University of Venice), forthcoming.
 • «Ο Μυκηναϊκός οικισμός στους Λαζάρηδες Αίγινας. Εννέα χρόνια έρευνας: Ερωτήματα που ζητούν απάντηση», Πρακτικά του Γ΄ διεθνούς διεπιστημονικού συμποσίου, Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας, Λαμία 18-21 Μαϊου 2018, υπό έκδοση.
 • «Επανεξετάζοντας την αποθήκευση στον ΥΚ Ι οικισμό του Ακρωτηρίου Θήρας: το δωμάτιο Δ18», Πρακτικά του διεθνούς Συνεδρίου ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ: περί τν κυκλάδων νήσων , Αθήνα, υπό έκδοση.
 • «Animal-shaped Standard-Weights in the Aegean of the Mycenaean Era», στον Τιμητικό Τόμο για την Ε. Σημαντώνη Μπουρνια, Έhσοχος αλήων, υπό έκδοση.
 • «Αναμνήσεις από ένα Καθηγητή Αρχαιολογίας», στο Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα (επιμ.), Πρακτικά της ημερίδας στην Μνήμη του καθηγητή Σπ. Ιακωβίδη, Αθήνα, 6. 5. 2015, υπό έκδοση

Βιβλιοκρισίες

 • Βιβλιοκρισία της μελέτης, E. Karantzali, The Mycenaean Cemetery at Pylona on Rhodes, with contributions by: P. J. P. McGeorge, M. Ponting, H. Mangou, D. de Wild, BAR International Series 988, Oxford 2001, Αρχαιογνωσία, τόμος 12, 2003-2004, 315-317.
 • Review of ΠΛΟΕΣ. Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean 16th – 6th Centuries B. C. Proceedings of the International Symposium held at Rethymnon, Crete, September 29 - October 2, 2002, edited by N. Stampolidis and V. Karageorghis (The University of Crete and the A. G. Leventis Foundation, Athens 2003) in AJA Online Reviews vol. 110, fasc. 2 (April 2006).
 • Review of O Κόσμος της Αρχαίας Αίγινας, 3000- 1000 π. Χ., by HANS WALTER (Η Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 233. Αρχαίοι Τόποι και Μουσεία της Ελλάδος 28) in : AJA Online Reviews vol. 110, fasc. 3.
 • Review of The Mycenaeans , by L. Schofield, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2007 in : AJA (January 2008).

Άλλες δημοσιεύσεις

 • «Αthletes and Athletic Competitions in the Aegean of the 2nd Millennium BC.», στα Πρακτικά του Συνεδρίου Humanism in Action , International Conference of the Association of Fulbright Scholars, Athens October 8- 10, 2004.
 • «An Outline of the Aegean Late Bronze Age». Ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Koper στη Σλοβενία, Glasnik (Ιnstitucionalno Poročilo ZRS Koper, 2004 - περιοδικό του Πανεπιστημίου).
 • «Recent interventions and the performed enhancement works on the Acropolis of Mycenae and its surroundings», συμμετοχή της Επιστημονικής Επιτροπής Μυκηνών, διά της προέδρου, καθ. Ν. Σγουρίτσα, στο Λεύκωμα των μνημείων που είναι ενταγμένα στην  UNESCO (ΔΠΚΑ, 2008, ΥΠ.ΠΟ.).
 • «Η Μυκηναϊκή εγκατάσταση στους Λαζάρηδες της Ανατολικής Αίγινας (Διάλεξη στον οικισμό της Παχειάς Ράχης), υπό δημοσίευση στην έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου Παχειάς Ράχης «Το Ελλάνιον Όρος».