Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2019

Ο Πρωτοελλαδικός οικισμός στον Κάβο Βασίλη του Πόρου

Μια νέα κωμόπολη της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στον Σαρωνικό

Ελένη Κονσολάκη-Γιαννοπούλου
Αρχαιολόγος, Επίτιμη Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

 

Οι ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στον Κάβο Βασίλη του Πόρου έφεραν στο φως έναν οργανωμένο οικισμό της Πρωτοελλαδικής (ΠΕ) ΙΙ περιόδου, δείγμα της πρώιμης αστικο-ποίησης που παρατηρείται στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή. Η συνολική έκτασή του υπολογίζεται από τα επιφα-νειακά κτηριακά λείψανα περίπου σε 15 στέμματα, αλλά η έρευνα περιορίσθηκε σε μικρό τμήμα του. Στην αρχιτεκτονική του και σε ορισμένα ευρήματα αναγνω-ρίζονται επιδράσεις από άλλες εγκατα-στάσεις της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Αργολίδα, την Αττική, την Αίγινα και τις δυτικές Κυκλάδες, καθώς και κάποιες επιρροές από την κεραμική του ΒΑ Αιγαίου και την κρητική σφραγι-δογλυφία, πιθανώς μεταφερμένες εδώ μέσω εμπορικών επαφών με την Αττική.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Άγιος Κοσμάς, Αίγινα, Κέα, εστίες, σημεία κεραμέα, σφραγίδες, μυλόλιθοι, ανδεσίτης

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 2  May - August 2019

The Early Helladic settlement at Kavos Vassili on Poros Island

A new town of the Early Bronze Age in the Saronic Gulf

Eleni Konsolaki-Yannopoulou
Archaeologist, Director Emerita of the Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands

 

The excavations conducted by the Greek Archaeological Service at Kavos Vassili, a small promontory in the NE part of Poros Island, brought to light a significant EH II settlement, offering a new example of the early urbanization observed in Greece during that period. On account of the surface house remains, the settlement is estimated to have occupied an area of ca. 15,000 m2. Three large buildings and three subsidiary structures were investigated in the NW section of that area. The architecture and certain finds display influences from major EBA sites in the Argolid, from Attica, Aegina and the western Cyclades, and even from the NE Aegean and Crete (cylindrical dippers, “Hammer type” seal), the latter presumably transmitted here through commercial contacts with Attica, where similar finds have occurred. This settlement may have played an active role in the EBA trade of millstones, given that the southern part of Poros was rich in andesitic rocks. 

 

Key words: Ayios Kosmas, Aegina, Keos, hearths, potters’ marks, seals, millstones, andesite

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .