Επιλογή Σελίδας

Παναγιώτα Σαρίσχουλη

Η Παναγιώτα Σαρίσχουλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε ελληνική φιλολογία (κλασική, βυζαντινή και νέα) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές της στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin), όπου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή δημοσιεύοντας ανέκδοτους φιλολογικούς παπύρους, ιδιωτικές επιστολές και έγγραφα (PhD στην κλασική φιλολογία). Από το 1995 ώς το 1998 εργάστηκε ως ερευνήτρια (Research Fellow) στη Συλλογή Παπύρων του Αιγυπτιακού Μουσείου του Βερολίνου, με την οποία εξακολουθεί να συνεργάζεται ώς σήμερα εκδίδοντας πολυάριθμους ελληνικούς παπύρους ποικίλου περιεχομένου. Το 1999 διορίστηκε ως λέκτορας και το 2015 εκλέχτηκε καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη έκδοση φιλολογικών και παρα-φιλολογικών παπύρων και εγγράφων, καθώς και στη μελέτη των διοικητικών και αρχειακών συστημάτων της πτολεμαϊκής περιόδου. Ένα μεγάλο μέρος των πρόσφατων δημοσιεύσεων της επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη θεμάτων μυθολογίας, θρησκείας, αστρολογίας και μαγείας στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο.

Email: psarisch@helit.duth.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία (βλ. επίσης Academia)