Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017

Παραλλαγές του μύθου ήρωα-τέρατος

στα αιγυπτιακά κείμενα του Νέου Βασιλείου

Άννα Καλαϊτζάκη
Υποψήφια Διδάκτωρ Αιγυπτολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)
Γρηγόριος Κοντόπουλος
Υποψήφιος Διδάκτωρ Αιγυπτολογίας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος)

Οι διάφορες εναλλαγές της σχετικής με τους αλλοεθνείς αιγυπτιακής ιδεολογίας, καθώς και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας του αιγυπτιακού κράτους κατά την περίοδο του Νέου Βασιλείου αποδείχθηκαν ιδανικές για πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή. Η αιγυπτιακή λογοτεχνία του Νέου Βασιλείου δεν μπορούσε παρά να επηρεαστεί από τέτοιου είδους πολιτισμικές ανταλλαγές. Στην παρούσα μελέτη θα εξεταστεί το ανατολικό μυθολογικό μοτίβο της μάχης του ήρωα με το τέρας και η αναπαραγωγή του στην αιγυπτιακή λογοτεχνία, όπως για παράδειγμα στην «Ιστορία των δύο αδελφών» και στις «Διδαχές προς τον βασιλιά Merikare». Μέσα από μια ιδιάζουσα interpretatio Aegyptiaca, το βασικό μυθολογικό μοτίβο της μάχης του ήρωα με το τέρας, καθώς και οι διάφορες παραλλαγές του, αναπαράγονται αποτελώντας δείγμα πολιτισμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ Αιγύπτου και Εγγύς Ανατολής κατά το Νέο Βασίλειο.

Λέξεις ευρετηρίου: Μοτίβο ήρωα- τέρατος, Interpretatio Aegyptiaca, πολιτισμικά δάνεια, αιγυπτιακή λογοτεχνία, μυθολογία Εγγύς Ανατολής

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 2  May - August 2017

Mythological interactions 

among Egypt and the Near East during the New Kingdom Period

Anna Kalaitzaki
PhD Candidate (Egyptology), Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean Greece.
Grigorios Kontopoulos
PhD Candidate (Egyptology), Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean Greece.

The increased presence of foreigners in Egypt in several periods of its Dynastic history proved propitious towards the exercise of foreign influences. The alterations noticed in the Egyptian ideology towards foreigners through the course of the New Kingdom Period as the cosmopolitan character the Egyptian Empire gained due to extended contacts with the Asiatics the same period, proved advantageous for cultural exchanges.Literature could not be remained unaffected from such interactions. The present paper deals with the major Near Eastern mythological motif, that of the hero versus the monster and its variations, as manifested in several literature examples from the New Kingdom.

 

Key words: Hero-monster motif,  Interpretatio Aegyptiaca, Intercultural loans, Egyptian literature, Near Eastern mythology

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .