Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017 

Πόλεμος και Δημοκρατία

Καινοφανείς ιδιορρυθμίες της κλασικής Αθήνας

Δημήτρης Ι. Κυρτάτας
Καθηγητής της Ύστερης Αρχαιότητας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το καλοκαίρι του 490 π.Χ. συνέβη ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Ενώ το στράτευμα των Αθηναίων ήταν παραταγμένο σε απόσταση αναπνοής από το στράτευμα των Περσών στον Μαραθώνα, οι δέκα στρατηγοί που είχαν αναλάβει τη διοίκησή του συσκέπτονταν καθημερινώς και αντάλλασσαν επιχειρήματα γύρω από την τακτική που όφειλαν να ακολουθήσουν. Όποτε προέκυπτε διαφωνία, έθεταν το ζήτημα σε ψηφοφορία. Την κρισιμότερη μάλιστα στιγμή, χωρίστηκαν στη μέση, πέντε με την εκτίμηση ότι έπρεπε να επιτεθούν και πέντε με την εκτίμηση ότι έπρεπε να περιμένουν. Επρόκειτο για εγγενή αδυναμία τού κατά τα άλλα εξαιρετικά επιτυχημένου δεκαδικού συστήματος που αποτελούσε τη βάση του αθηναϊκού πολιτεύματος. Έτσι κι αλλιώς, το ενδεχόμενο πανστρατιάς, με τους 1.000 άνδρες κάθε μιας από τις 10 φυλές συγκεντρωμένους όλους μαζί στον ίδιο τόπο, και τους δέκα στρατηγούς παρόντες ταυτοχρόνως, ήταν απρόβλεπτο και, όπως αποδείχθηκε, εξαιρετικά σπάνιο, αν όχι μοναδικό.

Λέξεις ευρετηρίου: Αθηναϊκή δημοκρατία, πόλεμος, θρησκεία, στρατηγοί, μάντεις

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 1, Issue 2  May - August 2017 

War and Democracy

Novel peculiarities in classical Athens

Dimitris J. Kyrtatas
Professor of Late Antiquity, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, University of Thessaly, Greece

Democracy was established in Athens in the late sixth century. Seventeen years later, it was seriously challenged by a Persian invasion. The Athenian victory at Marathon made it clear that the new constitution was perfectly suitable during both peace and war. Indeed, all major decisions regarding the military preparations and even the military actions were taken in accordance with the established democratic procedures. Even generals had to convince their colleagues by arguments and put their proposals on the ballot. It actually seems likely that the reforms, inspired by Cleisthenes, were carried out with the aim of making the city of Athens effective and efficient in wartime. This article gives several examples of the way the classical Athenian democracy was functional in the battlefields.

 

Key words: Athenian democracy, war, religion, generals, prophets

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .