Επιλογή Σελίδας

Στέλλα Δρούγου

H Στέλλα Δρούγου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι Πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πτυχίο 1969-70) και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Würzburg Γερμανίας (1974) με τη διδακτορική διατριβή για τους αρχαίους αττικούς ψυκτήρες (δημοσιεύθηκε το 1975). Κατά το διάστημα 1975-1976 εργάστηκε στη ΙΖ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων (Βέροια, Πέλλα κλπ). Το 1976-2012 υπηρέτησε στο Διδακτικό Προσωπικό του Α.Π.Θ. Εξελέγη το 1997 τακτική Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται κυρίως με την αρχαία ελληνική κεραμική και αγγειογραφία και ιδιαίτερα την ελληνιστική κεραμική. Συμμετέχει από το 1976 έως σήμερα στην ανασκαφή της Βεργίνας την οποία διηύθυνε επί δέκα έτη μετά τον θάνατο του καθηγητή Μ. Ανδρόνικου. Από το 1998 ανέλαβε την οργάνωση της ανασκαφής στη θέση Καστρί στο Πολυνέρι του Νομού Γρεβενών, της οποίας ανέλαβε και τη διεύθυνσή της. Από το 1986 συμμετέχει στην οργάνωση και τη πραγματοποίηση των Διεθνών Επιστημονικών Συναντήσεων για την ελληνιστική κεραμική μαζί με τους αρχαιολόγους Λ. Μαραγκού, Η. Ζερβουδάκη, Ι. Τουράτσογλου και Ρ. Ιντζεσίλογλου. Επίσης συμμετέχει στην έκδοση των Πρακτικών των συναντήσεων αυτών. Είναι μέλος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου.

Εργογραφία (επιλογή)
Der attische Psykter(Diss. Würzburg 1975).
Ελληνιστικοί Λαξευτοί τάφοι Βέροιας, Αθήνα 1980, 19982 (Συνεργασία με Ι. Τουράτσογλου).
Ανασκαφή Πέλλας 1957-1964. Οι Πήλινοι λύχνοι, Αθήνα 1992.
Βεργίνα. Τα πήλινα αγγεία των τάφων της Μεγάλης Τούμπας, Αθήνα 2005.
Το αρχαίο θέατρο της Βεργίνας: συμβολή στην ιστορία του θεάτρου στην αρχαία Μακεδονία. Θεσσαλονίκη 2017.
Καστρί Γρεβενών, Η ακρόπολη μιας αρχαίας πόλης στην Πίνδο. Η γέννηση της ανασκαφής. Θεσσαλονίκη 2015 (επιμέλεια  και συγγραφή).
Βεργίνα. Περιδιαβάζοντας τον αρχαιολογικό χώρο, Αθήνα 1999 (Συνεργασία με Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη).
Πόλεμος και ειρήνη στην αρχαία Αθήνα: η υδρία της Πέλλας, Αθήνα 2004.
Βεργίνα: ο τόπος και η ιστορία του, Αθήνα 2005 (Συνεργασία με Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη).
Άλλα Άρθρα για την Ελληνιστική Κεραμική, την Βεργίνα κλπ.

Email: drougou@hist.auth.gr