Επιλογή Σελίδας

Τόμος 3, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2019

Το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος στην Εύβοια

Αναζητώντας έναν χαμένο ναό

Karl Reber
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Λοζάνης, Διευθυντής Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα
Denis Knoepfler
Ομότιμος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Neuchâtel & Collège de France
Αμαλία Καραπασχαλίδου
τ. Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας
Tobias Krapf
Επιστημονικός Γραμματέας Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα
Thierry Theurillat
Επιστημονικός Γραμματέας Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα

 

Ύστερα από 200 χρόνια ερευνών, αποκα-λύφθηκε επιτέλους το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος κοντά στην Αμάρυνθο Ευβοίας από μια ομάδα αρχαιολόγων της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην  Ελλάδα σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας. Οι ανασκαφές που διενεργούνται σε ένα οικόπεδο 11.600 τ.μ. στους πρόποδες του λόφου Παλαιοεκκλησιές, έφεραν στο φως σειρά από κτήρια και κατασκευές που χρονολογούνται από την Πρωτογεωμετρική εποχή έως τους Βυζαντινούς χρόνους. Οι ενσφράγιστες κεραμίδες με το όνομα της Αρτέμιδος, που εντοπίστηκαν το 2017, και γραπτά ψηφίσματα και συνθήκες, εκ των οποίων μία αναφέρει το τοπωνύμιο της Αμαρύνθου, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός βάσεων αγαλμάτων αφιερωμένων στην Αρτέμιδα, τον Απόλλωνα και τη Λητώ, δεν επιτρέπουν την οποιαδήποτε αμφιβολία για την ταύτιση του ιερού, το οποίο ήταν γνωστό μόνο από τις γραπτές πηγές.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Εύβοια, Ιερό, Άρτεμις, Αμάρυνθος, Ερέτρια, αρχαιολογία, θρησκεία

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2019 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τους συγγραφείς:

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 3, Issue 2  May - August 2019

The sanctuary of Artemis Amarysia on the island of Euboea

Researching a lost temple

Karl Reber
Professor of Classical Archaeology, Univiersity of Lausanne, Director of the Swiss archaeological School in Greece
Denis Knoepfler
Emeritus Professor, University of Neuchâtel and Collège de France
Amalia Karapaschalidou
Director emeritus of the Ephorate of Antiquities of Euboea, Greece
Tobias Krapf
Scientific Secretary of the Swiss Archaeological School in Greece
Thierry Theurillat
Scientific Secretary of the Swiss Archaeological School in Greece

 

After 200 years of research, the location of the renowned sanctuary of Artemis Amarysia near Amarynthos on the island of Euboea has recently been uncovered by a team of archaeologists from the Swiss School of Archaeology in Greece in collaboration with the Ephorate of Antiquities of Euboea. Ongoing excavations on a 10'000 sqm site at the foot of Paleoekklisies hill have brought to light several buildings and remains dating from the Mycenaean to the Byzantine period. Since 2017, terracotta tiles stamped with the name of the goddess, but also inscriptions on stone including honorific decrees and treaties, one of which mentions the toponym of “Amarynthos”, as well as several statue bases dedicated to Artemis, Apollo and Leto have brought conclusive evidence for the identification of this monumental complex as the Artemision of Amarynthos, until then known only by ancient sources.

 

Key words: Euboea, Sanctuary, Artemis, Amarynthos, Eretria, archeology, religion

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2019 - ISSN 2653-9292

Authors for correspondence:

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .