Επιλογή Σελίδας

Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου

Η Χαρίκλεια Παπαγεωργιάδου είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Είναι πτυχιούχος του Ιστορικού και Αρχαιολογικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του ίδιου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στη νομισματική. Μελετά την νομισματοκοπία των αρχαίων χρόνων ως οικονομικό φαινόμενο, μέσω της κυκλοφορίας κυρίως και της εξέλιξης της εγχρήματης οικονομίας ιδιαίτερα κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στην Ανατολή Μεσόγειο και την Βαλκανική. Ασχολείται επίσης με την νομισματική εικονογραφία ως μέσον ενσωμάτωσης και ανταπόκρισης των  τοπικών κοινωνιών στη ρωμαϊκή επιβολή και πολιτική. Έχει δημοσιεύσει τρεις μονογραφίες: The Coinage of Kea (Αθήνα 1997), The Numismatic Iconography of the Roman Colonies in Greece (Αθήνα 2004), και Νομισματικό Μουσείο.  Η Δωρεά Ζαρίφη (Αθήνα 2006).

E-mail: hpapag@eie.gr

Αναλυτικό βιογραφικό και εργογραφία (Academia)