Επιλογή Σελίδας

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει το 1ο Αρχαιολογικό & Αρχαιογνωστικό Συμπόσιο της Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας με τίτλο «Η Αρχαιολογική και Αρχαιογνωστική Έρευνα στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών», που πραγματοποιείται στις Αίθουσες «Κορνήλιος Καστοριάδης» και «Jean Piaget» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Δημοκρατίας 1, Ρόδος), από τις 8 έως 9 Μαΐου 2019 (έναρξη: 8 Μαΐου, 09:30π.μ.).

H Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου
Ν. Ζάρρας
Π. Κουσούλης
Δ. Νικολακάκη, φοιτήτρια ΤΜΣ
Ι. Πολυζωάκη, φοιτήτρια ΤΜΣ