Επιλογή Σελίδας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ & ΥΠΠΟΑ - Η πρόσφατη δημοσίευση των Πρακτικών της Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική, Θεσσαλονίκη 2012, από το ΤΑΠ του Υπουργείου Πολιτισμού επιτρέπει πλέον τον προγραμματισμό και την πραγματοποίηση της επόμενης Ι΄ Διεθνούς Συνάντησης, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Τα σημαντικά αποτελέσματα των Συναντήσεων, που έχουν προηγηθεί, μας κάνουν αισιόδοξους για ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από τριάντα σχεδόν χρόνια και έχει διανύσει μια αξιοπρόσεκτη πορεία. Είναι φανερό ότι θα πρέπει να αρχίσει η προετοιμασία της νέας Συνάντησης εγκαίρως, έτσι ώστε να προκύψουν όμοια καλά αποτελέσματα, όπως και στο παρελθόν.

Θεσσαλονίκη 2012. Workshop στο Μουσείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Θ΄ Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική.

Θέματα της Ελληνιστικής Κεραμικής στην Αρχαία Μακεδονία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 2012) - Αφιέρωμα

Κύριο θέμα και της νέας Συνάντησης παραμένει η σταθερή αρχή μας, η γνωστοποίηση άγνωστου αρχαιολογικού υλικού κεραμικής από ολόκληρο τον ελληνιστικό κόσμο και πάντοτε με κριτήριο την έγκυρη και ελεγμένη χρονολόγησή του. Αυτή τη φορά τη βασική ιδέα θα πλαισιώσουν δύο ακόμη στόχοι: α) να αναδειχθεί η κεραμική που παράγεται ή προσιδιάζει στα μεγάλα κέντρα του ελληνιστικού κόσμου και β) να τεθεί το μέγιστο θέμα των τεχνικών, των τεχνιτών και των εργαστηρίων της ελληνιστικής κεραμικής. Το θέμα αυτό θα αποτελέσει και το περιεχόμενο του Λευκώματος που εκδίδεται συγχρόνως με τη Συνάντηση. Η Ι΄ Επιστημονική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο τέλος του έτους 2019 (ή το αργότερο στις αρχές του 2020). Γλώσσες της Συνάντησης ορίζονται η ελληνική, η αγγλική, η γερμανική, η γαλλική και η ιταλική. Οι συμμετοχές μπορούν να έχουν την μορφή της προφορικής ανακοίνωσης ή της ανακοίνωσης τοίχου (Poster). Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέχρι τις 30.9.2018, ενώ οι περιλήψεις των ανακοινώσεων πρέπει να αποσταλούν επίσης ηλεκτρονικά έως τις 31.12.2018 στις γλώσσες του συνεδρίου. Στις προσεχείς εγκυκλίους θα δοθούν περισσότερες πρακτικές και χρήσιμες πληροφορίες για την συμμετοχή των ενδιαφερομένων συναδέλφων, καθώς και για όλα τα πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την πραγματοποίηση της Επιστημονικής Συνάντησης.

Η Επιστημονική Επιτροπή - Η Οργανωτική Επιτροπή


Ηλεκτρονική Διεύθυνση της Ι΄ Επιστημονικής Συνάντησης: 10thhellenisticpottery@hist.auth.gr Πληροφορίες για τις προηγούμενες Επιστημονικές Συναντήσεις και νεώτερες ειδήσεις βλ. την ιστοσελίδα www.hellenistic-pottery.web.auth.gr

Διαβάστε επίσης το άρθρο της Στέλλας Δρούγου: Ελληνιστική Κεραμική. Μικρή Εισαγωγή Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .