Επιλογή Σελίδας

ΑΘΗΝΑ- Ανακοινώνεται η διεξαγωγή του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου MONUBASIN (International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin), από τις 17 ως και 19 Ιουνίου 2024. Στην διοργάνωση του συνεδρίου συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο IUAV της Βενετίας και το Πανεπιστήμιο της AQUILA (Ιταλίας).

Σε αυτό το πλαίσιο σας προωθείται η πρώτη πρόσκληση συμμετοχής (First Circular) με σημαντικές πληροφορίες όπως το θέμα του συνεδρίου, τις θεματικές ενότητες και τα χρονικά ορόσημα.

Συγκεκριμένα:

  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων (abstract): 15 Φεβρουαρίου 2024
  • Ενημέρωση για την αποδοχή των περιλήψεων: 1 Μαρτίου 2024
  • Δημοσιοποίηση δεύτερης πρόσκληση συμμετοχής: 15 Φεβρουαρίου 2024.
  • Έναρξη εγγραφών: 10 Μαρτίου 2024
  • Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του πλήρους κειμένου των ερευνητικών εργασιών: 30 Απριλίου 2024
  • Ανακοίνωση του προγράμματος του Συνεδρίου: 10 Μαΐου 2024
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου: 17-19 Ιουνίου 2024.

Επίσης, στην ιστοσελίδα (https://monubasin2024.alis.uniwa.gr/), είναι διαθέσιμες επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων, τα μέλη της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής, καθώς και ο χώρος διεξαγωγής.

Θέμα και Θεματολογία

Το θέμα αυτού του Συμποσίου είναι «Διερεύνηση Υλικού, Τεχνικών και Τεχνολογικών Εξελίξεων για τη Διατήρηση, την Αστική Αποκατάσταση και τη Διαχείριση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Νέα Εποχή». Η νέα εποχή χαρακτηρίζεται επαναλαμβανόμενες ανθρωπογενείς κρίσεις (π.χ. πανδημίες, πόλεμος, μετανάστευση και οικονομική κρίση), συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και εντυπωσιακές τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στο οικοσύστημα πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θέμα του Συμποσίου αναφέρεται στα υλικά, τις τεχνικές και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση, αποκατάσταση και αποκατάσταση ζημιών σε αστικά περιβάλλοντα με στόχο τη βιώσιμη και μακροχρόνια διατήρηση. Η θεματολογία του 11ου Συμποσίου MONUBASIN περιλαμβάνει πτυχές της Διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που σχετίζονται με τις διαδικασίες και τεχνικές συντήρησης/αποκατάστασης (π.χ. εργασίες καταγραφής, τεκμηρίωσης, προστασίας και παρακολούθησης), καθώς και τις νέες προσεγγίσεις για την προώθηση και παρουσίαση πολιτιστικών αντικειμένων στο κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη νέα ψηφιακή εποχή της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες monubasin2024@gmail.com