Επιλογή Σελίδας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ – Από τις 26 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2017 θα διεξαχθεί το 5ο Θερινό Σχολείο για την Αρχαία Τεχνολογία, με τίτλο «Ancient Technology and the Voyage of Luxuries», που οργανώνεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ξεκίνησαν οι εγγραφές). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αγγλική γλώσσα.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και on-line εγγραφές στην Ιστοσελίδα: http://www.ihu.edu.gr/atvl17/