Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017

«Στιγμές στον χρόνο»

Συζητώντας για τους μινωικούς αποθέτες θεμελίωσης

Χριστίνα Παπαδάκη
Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας

 

Το άρθρο αφορά στους μινωικούς αποθέτες θεμελίωσης, σχολιάζοντας ακροθιγώς ζητήματα που σχετίζονται με την ορολογία και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, με έμφαση στη χωροθέτηση και στο περιεχόμενο. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρούνται, τηρουμένων των αναλογιών, συγκεκριμένοι παραλληλισμοί με τους αιγυπτιακούς και μεσοποταμιακούς αποθέτες, δεδομένου ότι το έθιμο της τελετουργικής θεμελίωσης των κτηρίων απαντά, ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, σε όλους τους Μεγάλους Πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, αναλύονται με συντομία οι βασικότερες προσεγγίσεις αναφορικά με την ερμηνεία του φαινομένου και την, κατά το δυνατόν, πληρέστερη κατανόησή του.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: αποθέτες θεμελίωσης, (εν)αποθέσεις θεμελίωσης, τελετουργίες θεμελίωσης, εγκαίνιο, μνήμη

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: papadakichristina@gmail.com

 

Volume 1, Issue 2  May - August 2017

“Moments in time”

A review of Minoan foundation deposits

Dr. Christina Papadaki
Archaeologist of Prehistoric Archaeology, Crete, Greece

 

The article draws upon the evidence for Minoan “foundation deposits” whilst refers to their terminology and interpretation issues. As Hunt (2006, 128) points out …foundation rituals were not isolated cult practices, but belonged to a cultic Koine that existed throughout the ancient Mediterranean....It seems that “foundation deposits” marked the initiation and consequently the consecration of a building’s life, usually through sacrifice and prayer, as well as the ritual burial of the “sacrificial offerings” within the main “corps” of the building itself.

 

 

Key words: foundation deposits, foundation rituals, sub / under – in floor deposits, in wall / between wall contexts

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017

Author for correspondence: papadakichristina@gmail.com

 

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Θεμάτων Αρχαιολογίας για να λαμβάνετε τα τελευταία άρθρα και τις ενημερώσεις 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!