Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2017

Ο Μυστικός Κήπος των Εικόνων του Φώτη Κόντογλου

Δημήτρης Παυλόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

O Φώτης Κόντογλου, εκτός από τη γνωστή πεζογραφική, μεταφραστική, ζωγραφική δραστηριότητά του, υπήρξε επίσης εικονογράφος εκδόσεων ήδη από τη δεκαετία του 1920 έως την τελευτή του τη δεκαετία του 1960. Στο προκείμενο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότεροι σταθμοί της μακράς καλλιτεχνικής δημιουργίας του, τόσο το κοσμικό όσο και το θρησκευτικό έργο του, ενώ αποκαλύπτεται μια αγνοημένη έως σήμερα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης πτυχή της σχέσης του με τον νεαρό μαθητευόμενό του Γιάννη Τσαρούχη: η οικειοποίηση από τον Κόντογλου ζωγραφικών έργων που είχε φιλοτεχνήσει ο μαθητής του Τσαρούχης τη δεκαετία του 1930. Την οικειοποίηση αυτή, παράξενη σελίδα στην Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, την αποκάλυψε, πρώτη φορά, ο Τσαρούχης σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, δεκαετίες αργότερα και αφότου είχε πεθάνει ο Κόντογλου!

 

Λέξεις ευρετηρίου: Φώτης Κόντογλου, Γιάννης Τσαρούχης, ζωγραφική, εικονογράφηση, οικειοποίηση έργων, Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: dempavl@arch.uoa.gr

 

Volume 1, Issue 2  May - August 2017

The Secret Garden of Fotis Kontoglou Images

Dimitris Pavlopoulos
Associate Professor in History of  Art, Faculty of History and Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

 

Fotis Kontoglou, apart from his well-known prose writing, translating, wall and icon painting, was also an important illustrator of publications from the 1920s until the end of his life in 1960s. In this article we are briefly presenting the most important stations of his long artistic creation, both his secular and his religious work, while an aspect of his relationship with his young apprentice Yannis Tsarouchis is revealed so far: the appropriation by Kontoglou of paintings made by Tsarouchis' disciple in the 1930s. Τhis appropriation, a really strange page in the History of Modern Greek Art, revealed for the first time by Tsarouchis in a documentary about his life many decades later and after Kontoglou died!

 

 

Key words: Fotis Kontoglou, Yannis Tsarouchis, painting, illustration, appropriation, History of Modern Greek Art

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017

Author for correspondence: dempavl@arch.uoa.gr

 

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Θεμάτων Αρχαιολογίας για να λαμβάνετε τα τελευταία άρθρα και τις ενημερώσεις 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!