Επιλογή Σελίδας

 

Τόμος 1, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017 

Πετράς Σητείας

Το Μινωικό Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο (2800-1800 π.Χ.)

Μεταξία Τσιποπούλου
Επίτιμη Διευθύντρια Εθνικού Αρχείου Μνημείων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Διευθύντρια Ανασκαφών Πετρά

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Πετρά Σητείας καλύπτουν δύο γειτονικούς λόφους, περίπου 2 χιλιόμετρα στα ανατολικά της πόλης, και ανασκάπτονται από το 1985. Περιλαμβάνουν μινωικό ανάκτορο, τμήματα οικισμών, Μεσοβυζαντινό νεκροταφείο και εκτεταμένο ασύλητο Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο, το πλέον εκτεταμένο της Κρήτης για την εποχή του, και μαρτυρούν σπάνια ιστορική συνέχεια. Το νεκροταφείο αυτό περιλαμβάνει μέχρι σήμερα 17 μεγάλα ταφικά κτήρια με σύνθετες κατόψεις και μια βραχοσκεπή. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η χωροταξική του οργάνωση με περιβόλους, δύο μεγάλους χώρους τελετουργιών και διαδρόμους μεταξύ των ταφικών κτηρίων. Το νεκροταφείο του Πετρά χρησιμοποιήθηκε από εξέχουσες κοινωνικές ομάδες και, εκτός της μνημειώδους αρχιτεκτονικής του, έχει αποδώσει εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλίας ευρήματα, όπως σφραγιδόλιθους, λίθινα αγγεία, χρυσά, ασημένια και χάλκινα κοσμήματα, εργαλεία, τελετουργική κεραμική.

Λέξεις ευρετηρίου: Μινωικό νεκροταφείο, ανακτορικές ελίτ, τάφοι-οικίες, σφραγίδες, λίθινα αγγεία, κεραμική

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017

Επικοινωνία με την συγγραφέα: mtsipopoulou@yahoo.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume 1, Issue 3  September - December 2017

Petras

The Pre- and Proto-palatial cemetery (2800-1800 BC)

Metaxia Tsipopoulou, Ph.D.
Director emerita Hellenic Ministry of Culture, National Archive of Monuments
Director of the Petras excavations, Crete, Greece

 

The monumental complexes at Petras, Siteia occupy two neighbouring hills, 2 km to the east of the modern town, and has been excavated since 1985. A Minoan palace, parts of various settlements, a Middle Byzantine cemetery as well as an extensive Pre- and Proto-palatial cemetery, the largest in Crete of these periods, have been excavated to date. They testify to a unique historical continuity. The cemetery comprises 17 large burial buildings (house tombs) with complex plans and a burial rock shelter. A special feature is the special arrangement with enclosing walls, two large ceremonial areas and corridors between the house tombs. Τhe Petras cemetery served only the elites of the settlement, and along with its monumental architecture, has produced finds of exceptional quality, such as seals, stone vases, gold, silver and bronze jewellery, tools and decorated ritual pottery.

Key words: Minoan cemetery, palatial elites, house tombs, seals, stone vessels, pottery

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017

Author for correspondence: mtsipopoulou@yahoo.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Θεμάτων Αρχαιολογίας για να λαμβάνετε τα τελευταία άρθρα και τις ενημερώσεις 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!