Επιλογή Σελίδας

Τόμος 1, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2017 

Αρχαιολογικές Αναμνήσεις

Πέλλα, Βεργίνα, Δερβένι

Πέτρος Θέμελης
Διευθυντής Ανασκαφών Αρχαίας Μεσσήνης
τ. Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Οι νεανικές αναμνήσεις μου από τη δεκαετία 1955-1965 έχουν ως θέμα τη μύησή μου στην Αρχαιολογία της μακεδονικής γης, την αγάπη και την αφοσίωσή μου έκτοτε στη «μαλακή» αλλά άκρως ανθεκτική αυτή ανθρωπιστική επιστήμη, την οποία εξακολουθώ να υπηρετώ πιστά. Με καθόρισε η συνεργασία και η φιλία μου με σημαντικές πνευματικές προσωπικότητες που συνδέονται με τις μεγάλες, παγκόσμιας εμβέλειας αρχαιολογικές ανακαλύψεις της λαμπρής εκείνης περιόδου, στην Πέλλα, τη Βεργίνα, το Δερβένι, στις οποίες είχα την τύχη να μετέχω ως εκπαιδευόμενος αρχικά και ως επιστημονικός βοηθός στη συνέχεια. Οι προσωπικότητες αυτές με επηρέασαν τα μέγιστα, με καθόρισαν, θα έλεγα, ο καθένας με τις γνώσεις και τη διαφορετική ψυχοσύνθεση και ιδεολογία του.

 

Λέξεις ευρετηρίου: Μακεδονία, Πέλλα, Βεργίνα, Δερβένι, Πάπυρος Δερβενίου, Μακαρόνας, Πέτσας, Ανδρόνικος, Τσαβδάρογλου

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2017

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: pthemeles@gmail.com

 

 

 

Volume 1, Issue 3  September - December 2017

Archaeology Memories

Pella, Vergina, Derveni

Petros Themelis
Director of Excavations at Ancient Messene
F. Professor of Classical Archaeology, Department of History and Archaeology, University of Crete, Greece

 

My youth’s memories during the decade 1955-1965 are dealing with the initiation to the Archaeology of the Macedonian land, my love and devotion, since then, to this soft but extremely durable humanistic science which I am still faithfully serving. I was strongly influenced collaborating with important personalities of that period, who were connected with the great and worldwide known archaeological discoveries: Pella, Vergina, and Derveni. To these discoveries I had the privilege to participate, initially as a student and finally as an assistant. Those scholars, with their knowledge and different ideologies, had a strong impact on the choices and decisions during my «archaeology adventure».

 

 

Key words: Macedonia, Pella, Vergina, Derveni, Makaronas, Petsas, Andronikos, Tsavdaroglou, Derveni papyrus

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2017

Author for correspondence: pthemeles@gmail.com

 

 

 

 

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Θεμάτων Αρχαιολογίας για να λαμβάνετε τα τελευταία άρθρα και τις ενημερώσεις 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!