Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2018 

Η ανασκαφική έρευνα στην Αιγιάλεια

Πρόσφατες Ανακαλύψεις

Ερωφίλη-Ίρις Κόλια
Αρχαιολόγος, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Στο ανατολικό τμήμα της Αχαΐας η Αιγιάλεια παρουσιάζει πυκνή και συνεχή κατοίκηση από τη Νεολιθική εποχή ως τις μέρες μας. Τα ευρήματα από τις πολυάριθμες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, είτε συστηματικές, είτε σωστικές σε οικόπεδα ιδιωτών, αλλά και στο πλαίσιο μεγάλων τεχνικών έργων, όπως η κατασκευή της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Αθηνών-Πατρών και της Ολυμπίας Οδού, είναι πλούσια και μεταβάλλουν στην κυριολεξία την εικόνα που είχαμε μέχρι τώρα για την περιοχή με τον εντοπισμό νέων, άγνωστων θέσεων που χρονολογούνται από την Πρωτοελλαδική εποχή έως τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες.

 

 

Λέξεις ευρετηρίου: Ελίκη, Πρωτοελλαδικός οικισμός, αψιδωτός ναός, πήλινα ανάγλυφα, Κερύνεια, αετωματικά γλυπτά, Δήμητρα, Ειλείθυια

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018

Επικοινωνία με την συγγραφέα: erkolia@hotmail.com

Volume 2, Issue 2  May - August 2018

Archaeological research in Aigialeia

The recent findings

Erofili-Iris Kolia
Archaeologist, Director of the Ephorate of Antiquities of Ilia, Ministry of Culture and Sports, Greece

 

Extensive archaeological investigations in Aigialeia over the last years have brought to light many new sites, mainly settlements, as well as sanctuaries. Specifically, an extensive EH settlement has been located at Keryneia during the works for the construction of the Olympia Highway. The archaeological remains were quite dense and cover a wide chronological range, of at least 500 years (EH II and EH III periods). In 2004 an apsidal temple of the Geometric period has been excavated at Nikoleika, in the territory of ancient Helike, which perhaps should be identified with the well-known sanctuary of Helikonios Poseidon, mentioned by the ancient authors. Moreover, the systematic excavation of the archaeological site on the peak Profitis Elias at Mamousia (ancient Keryneia) has brought to light an ancient sanctuary: the peristasis of a great peripteral temple of the late 6th century, the foundations of a large altar, as well as the remains of a distyle in antis temple of the 4th century. Furthermore, the building remains of the sanctuary at Marmara were detected during the opening of trial trenches on the course of the Olympia Highway. The shrine was dedicated to Demeter and its use dates from the Archaic to the Late Classical/Early Hellenistic period.

Key words: Helike, Early Helladic settlement, apsidal temple, terracotta reliefs, Keryneia, pedimental sculptures, Demeter, Eileithyia

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018

Author for correspondence: erkolia@hotmail.com

Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο Ανάτυπο PDF

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο των Θεμάτων Αρχαιολογίας για να λαμβάνετε τα τελευταία άρθρα και τις ενημερώσεις 

Έχετε εγγραφεί επιτυχώς!