Επιλογή Σελίδας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ο Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε να προβεί στην έκδοση διεθνούς περιοδικού με τον τίτλο AURA(Athens University Review of Archaeology). Το AURA θα εκδίδεται δύο φορές το χρόνο, και θα περιλαμβάνει άρθρα στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα κατόπιν διπλής ανώνυμης αξιολόγησης. Στόχος του περιοδικού είναι η δημοσίευση πρωτότυπων εργασιών με θέματα που σχετίζονται με την αρχαιολογία, την τέχνη και τον υλικό πολιτισμό του ευρύτερου Ελληνικού κόσμου, από την απώτερη προϊστορία έως και τη σύγχρονη εποχή, καθώς επίσης και με την περιβαλλοντική αρχαιολογία, την αρχαιομετρία, τη μουσειολογία και τις ψηφιακές εφαρμογές στην αρχαιολογία και την τέχνη. Το είδος των μελετών ποικίλει, και ενδεικτικά αναφέρονται συνθετικές μελέτες, εκθέσεις ανασκαφών και ερευνών πεδίου, μελέτες αρχαιολογικού υλικού και έργων τέχνης, μελέτες περιπτώσεων, καθώς και προκαταρκτικές δημοσιεύσεις υπό εξέλιξη ερευνητικών προγραμμάτων στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, μέρος της έκδοσης του AURA αποτελεί η σειρά μονογραφιών με τίτλο AURA Supplements, με ίδια θεματολογία. Το είδος των μελετών ποικίλει, και ενδεικτικά αναφέρονται διδακτορικές διατριβές, μονογραφίες, συλλογικοί τόμοι, πρακτικά συνεδρίων, και δημοσιεύσεις ανασκαφών, ευρημάτων ή έργων τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οδηγίες σύνταξης και υποβολής εργασιών μπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του AURA (aura.arch.uoa.gr) ή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση aura@arch.uoa.gr.