Επιλογή Σελίδας

Ρόδος, 9-16 Μαΐου 2021

H Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας/Aegean Egyptology του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Εργαστήριο για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή» του ιδίου Τμήματος διοργανώνουν διαδικτυακά (μέσω της πλατφόρμας zoom) το διεθνές συνέδριο Current Research in Egyptology 2020/2021 (CRE 2020/2021) από τις 9-16 Μαΐου 2021.

Το CRE διοργανώνεται σε ετήσια βάση από υποψήφιους διδάκτορες Αιγυπτιολογίας και νέους ερευνητές σε διαφορετική και με ισχυρό αιγυπτιολογικό προφίλ χώρα κάθε φορά. Στόχος του Συνεδρίου είναι η προώθηση της μελέτης του αρχαίου αιγυπτιακού πολιτισμού σε όλες τις εκφάνσεις του και η ενίσχυση του επιστημονικού διαλόγου μεταξύ Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ινστιτούτων, Μουσείων, σχετικών δομών και ανεξάρτητων μελετητών που διεξάγουν έρευνα στην Αιγυπτιολογία και σε συναφείς τομείς.

Οι θεματικές του συνεδρίου καλύπτουν σημαίνουσες πτυχές του αιγυπτιακού πολιτισμού από την πολιτική και κοινωνική ζωή, την οικονομία, τις μαγικοθρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές, την αρχαιολογία του θανάτου και τη νεκρική ιδεολογία, την αρχιτεκτονική, την τέχνη και την εικονογραφία, έως τη σχέση ανθρώπου με το νειλωτικό τοπίο και τις πολυεπίπεδες και διαχρονικές διαπολιτισμικές  επαφές της Αιγύπτου με τους λαούς της ανατολικής Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής κατά την αρχαιότητα. Η θεματική ποικιλία των ανακοινώσεων, των επιτοίχιων παρουσιάσεων (posters) και των κεντρικών διαλέξεων από διακεκριμένους ομιλητές διαφορετικών ειδικεύσεων (Αιγυπτιολογία, προϊστορική και κλασική αρχαιολογία, παπυρολογία, κλασική φιλολογία, θρησκειολογία, γλωσσολογία, κ.ά.) υπογραμμίζει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του Συνεδρίου και αποσκοπεί σε μια διεξοδική επισκόπηση της σύγχρονης έρευνας σε όλα τα σχετικά με την αρχαία Αίγυπτο πεδία.

Η λεκάνη της Μεσογείου υπήρξε ανέκαθεν ο χώρος αέναης διάδρασης ιδεών, συμβόλων, πολιτισμών, παρέχοντας γόνιμο έδαφος και διαύλους επικοινωνίας για μια πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη επικοινωνία, η οποία είχε άμεση επίδραση στην τέχνη, ευρύτερα τον πολιτισμό και μάλιστα τη θρησκεία και λατρευτική σημασιολογία. Η ανάγνωση των ιστορικών διαδρομών των λαών που γέννησαν αυτούς τους πολιτισμούς ξεπερνούν τα όρια της αρχαιότητας. Η γοητεία που άσκησε, για παράδειγμα, η Αίγυπτος ως χώρα και ως πολιτισμός στην Ελληνική διανόηση φθάνει από τον Ηρόδοτο και τον Πλάτωνα ως τις μέρες μας, με λαμπρό παράδειγμα την ποίηση του Καβάφη.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο αποτελεί έναν σύγχρονο ερευνητικό και εκπαιδευτικό πόλο που θεραπεύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των ιστορικών αυτών διαδρομών και των πολιτισμών τους μέσα από έναν γόνιμο συγκερασμό πρωτοποριακών προγραμμάτων σπουδών και ερευνητικών δράσεων. Η Αιγυπτιολογία, ως διακριτό επιστημονικό πεδίο της θεσμοθετημένης Κατεύθυνσης Αρχαιολογίας του Τμήματος, ξεκινάει την πορεία της το 2002 με την εκλογή του Παναγιώτη Κουσούλη ως Λέκτορα Αρχαιολογίας της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής κατόπιν σχετικής εισήγησης της τότε προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και μέσα από την προβλεπόμενη διαδικασία εκλογής νέου μέλους ΔΕΠ.

Το 2003 θεμελιώνεται η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας/Aegean Egyptology και τίθενται οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής Αιγυπτιολογίας με την ανάληψη και διενέργεια καινοτόμων ερευνητικών  προγραμμάτων  σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της ημεδαπής και αλλοδαπής, τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, συμποσίων και εξειδικευμένων workshops, την προσφορά εξειδικευμένων αιγυπτιολογικών μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και επιμορφωτικών σεμιναρίων από απόσταση, την ανάληψη και περάτωση διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών αιχμής. Η Αιγυπτιολογική Ομάδα Έρευνας/Aegean Egyptology έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο, ποιοτικό και διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, το οποίο καλύπτει μέσα από αρχαιολογικές, θρησκειολογικές, φιλολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις σημαίνουσες πτυχές και  εκφάνσεις του πολιτισμού της αρχαίας Νειλοχώρας και των πολιτισμών που ήκμασαν στην ευρύτερη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου κατά την αρχαιότητα.

Μετά την πολύ επιτυχημένη διοργάνωση του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου των Αιγυπτιολόγων το 2008, το οποίο έβαλε την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στον χάρτη του αιγυπτιολογικού οικοσυστήματος και ενός διεθνούς δικτύου ειδικών, διοργανώνουμε φέτος το CRE 2020/2021, προσδοκώντας στη μεταλαμπάδευση της ζέσης μας για την αρχαία Νειλοχώρα στη νέα γενιά των φοιτητών και φοιτητριών μας. Είναι ακριβώς αυτή η νέα γενιά των πολύ δραστήριων μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών μας, της Ηλέκτρας Αποστολά, της Άννας Καλαϊτζάκη, του Χρήστου Κεκέ, που απαρτίζουν και την πολύ δραστήρια Οργανωτική Επιτροπή του CRE, του Παύλου Αντωνάτου, του Δημητρίου Γαρουφαλή, του Δημητρίου Γεωργίου, της Μαρίας Κατσιγιάννη, του Γρηγορίου Κοντόπουλου, του Εμμανουήλ Λαμπράκη, της Χριστίνας Παπαδάκη, της  Ειρήνης Σκάρογλου και της Αικατερίνης Σοφιανού, η εγγύηση για τη συνέχιση και γιγάντωση της Αιγυπτιολογίας στην ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Ταυτόχρονα, το CRE 2020/2021 εγκαινιάζει μια σειρά εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μέσα στο 2021 και το 2022 με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων Αιγυπτιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου!

Η παρακολούθηση των εργασιών του CRE 2020/2021 είναι ελεύθερη με απλή εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://aegean-gr.zoom.us/webinar/register/WN_q_i7NS-hTlOi8zYfBOvbVQ

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του CRE 2020/2021
Ηλέκτρα Αποστολά, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Αιγυπτιολογίας
Άννα Καλαϊτζάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Αιγυπτιολογίας
Χρήστος Κεκές, Υποψήφιος  Διδάκτωρ Αιγυπτιολογίας

Επιστημονικά υπεύθυνος CRE 2020/2021:
Παναγιώτης Η.Μ. Κουσούλης,
Καθηγητής Αιγυπτιολογίας
Αναπληρωτής Προέδρου ΤΜΣ
Διευθυντής του Εργαστηρίου για τον Αρχαίο Κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου και του ΠΜΣ «Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου από την Προϊστορική Εποχή έως την Ύστερη Αρχαιότητα: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή»

Πληροφορίες
Ιστοσελίδα CRE: http://cregyptology.org.uk/
Ιστοσελίδα Aegean Egyptology: http://aegeanegyptology.gr
Facebook CRE: https://www.facebook.com/CREgyptology/
Facebook Aegean Egyptology: https://www.facebook.com/aegeanegyptology
Εmail: cre2020@aegean.gr