Επιλογή Σελίδας

Τόμος 7, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Αύγουστος 2023  [σ. 26-35]

Ι΄ Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική

Θεσσαλονίκη 2020 - Πρακτικά, Αθήνα 2023

Στέλλα Δρούγου
Ομότιμη καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Τον Μάρτιο του 2023 δημοσιεύθηκαν τα Πρακτικά της 10ης Διεθνούς Επιστημονικής Συνάντησης για την Ελληνιστική Κεραμική, πρακτικά του συνεδρίου που έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί ακριβώς τον Μάρτιο του 2020 στη Θεσσαλονίκη και ακυρώθηκε εξ αιτίας της πανδημίας που ξέσπασε τη χρονιά εκείνη. Ωστόσο, για όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, η ολοκλήρωση της 10ης Επιστημονικής Συνάντησης έπρεπε να γίνει γνωστή και τα αποτελέσματά της να αποδοθούν στην έρευνα. Με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο ολοκληρωνόταν ένας κύκλος δέκα Επιστημονικών Συναντήσεων με θέμα την Κεραμική των ελληνιστικών χρόνων, δηλαδή ένα έργο, το οποίο διήρκεσε περισσότερο από τριάντα πέντε χρόνια (Ιωάννινα 1986 - Θεσσαλονίκη 2020/Αθήνα 2023) και είχε περιλάβει τις προσπάθειες πολλών Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων για ένα δύσβατο θέμα της ελληνικής αρχαιολογίας και για ένα δύσκολο, χρήσιμο όμως, υλικό για την κατανόηση της οικονομικής, κοινωνικής και ιδιωτικής ζωής της Ελληνιστικής εποχής.

Λέξεις ευρετηρίου: Κεραμική, Κεραμεία, Ελληνιστική εποχή, 10η Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση, Ι. Τουράτσογλου

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2023 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: drougou@hist.auth.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.

Volume 7, Issue 1  January - August 2023  [pp. 26-35]

10th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery

Proceedings 2023

Stella Drougou
Emeritus Professor of Classical Archaeology Aristotle University Thessaloniki, Greece

 

In March 2023, the Proceedings of the 10th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, which would have taken place in March 2021 and was canceled due to the pandemic, were published. The Proceedings’ volume was published by the H.O.C.R.E.D. (Hellenic Organization of Cultural Resources Development) and the publishing redaction of  E. Kotsou and M. Kazakou and the scientific supervision of  S. Drougou and  Ch. Kallini. The publication is dedicated to the memory of  I. Touratsoglou, the numismatist and archaeologist, who contributed decisively to the realization of the Scientific Meetings on Hellenistic Pottery. With the publication of the present volume of the Proceedings, most of the announcements of the colleagues, who would have participated in the 10th Meeting, are saved and at the same time with this volume, a circle of ten Scientific Meetings on Hellenistic Ceramics that took place over the thirty-five years (1986 -2023) with fruitful discussions and useful results for a difficult issue of the archeology of the Hellenistic times has been completed. At the same time, a series of more than twenty-five volumes on the same subject of Proceedings and Albums with rich content has been completed. The new volume of the 10th Meeting includes 51 announcements with archaeological material from various countries of the Hellenistic world, excavation sets, chronological problems and other issues of the Hellenistic Pottery, while in the opening speech the Professor of Ancient History A. Chaniotis describes the relationship of Hellenistic Ceramics with the economy and the society of the same period. The development of large political and economic centers with large populations in the Hellenistic World created a great spread of ceramics, resulting in the appearance of new types and practices in pottery products. As far as geography is concerned, the published papers cover the entire Hellenistic world and at the same time refer to special topics, local workshops and new techniques. Upon completion of the cycle of ten Scientific Meetings and the publication of their Proceedings, it was made possible to describe the central issue of Hellenistic Ceramics in a real and right way. There is still a large field of research and the Scientific Meetings will continue their work probably with a new works-schema and new questions.

Key words: Pottery, kerameia, Hellenistic Era, 10th International Scientific Meeting, I. Touratsoglou

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2023 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: drougou@hist.auth.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .
CC BY-NC-ND

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .
CC BY-NC-ND

Αυτή η άδεια είναι περιοριστική, επιτρέποντας μόνο στους άλλους να μεταφορτώνουν το συγκεκριμένο έργο και να το μοιράζονται με άλλους, αρκεί να αποδίδουν στο περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας αναγνώριση/credit, αλλά δεν μπορούν να το αλλάξουν κατά κανέναν τρόπο, ή να το χρησιμοποιήσουν εμπορικά.