Επιλογή Σελίδας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» - Μία επιτυχημένη εκδήλωση με τίτλο «One Sea. A Common Culture. A Great Future» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της European Maritime Day (EMD) στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουνίου 2019, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».

Στόχος της ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα Προστασίας και Ανάδειξης της Ενάλιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (UCH) της Μεσογείου μέσω των αειφόρων μοντέλων του Ευρωμεσογειακού έργου BLUEMED και αντίστοιχων πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάδειξη του ζωτικού ρόλου των θαλασσών, των ωκεανών και του ενάλιου πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος. Η μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση θα βρίσκεται διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.livemedia.gr/emd2019

Η Θάλασσα αποτελεί πηγή ζωής και ανάπτυξης και μαζί με τους κρυμμένους θησαυρούς της, ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας ταυτότητας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO του 2001 ως «Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά (UCH)» χαρακτηρίζονται όλα τα ίχνη της ανθρώπινης ύπαρξης που έχουν πολιτιστικό, ιστορικό ή αρχαιολογικό χαρακτήρα, τα οποία έχουν παραμείνει εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου κάτω από το νερό, περιοδικά ή συνεχώς, για τουλάχιστον 100 χρόνια ... συμπεριλαμβάνοντας έτσι, αντικείμενα από τα προϊστορικά χρόνια έως τα σύγχρονα ναυάγια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην εκδήλωση «One Sea. A Common Culture. A Great Future» παρευρέθηκαν εκπρόσωποι δήμων, περιφερειών, πανεπιστημίων, καταδυτικών κέντρων και άλλων σχετικών με την Ενάλια πολιτιστική και φυσική κληρονομιά φορέων, καθώς και οι εταίροι του έργου BLUEMED από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προσπάθειες, πρωτοβουλίες, καθώς και τις δράσεις τους σε σχέση με την προστασία και την ανάδειξη περιοχών ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Οι ομιλητές κατάφεραν μέσα σε ελάχιστο χρόνο να ενημερώσουν, να εντυπωσιάσουν και να συγκινήσουν το ακροατήριο με τις πλούσιες δράσεις και τις ερευνητικές δραστηριότητες τους.

Αναλυτικότερα:

Ο Ιωάννης Σακιώτης εκπρόσωπος της ΕΕ στη European Maritime Day, παρουσίασε την ιδέα της διαμόρφωσης των μοναδικών αυτών εκδηλώσεων (The European Maritime Day idea). Παράλληλα ανακοίνωσε την ημερομηνία υλοποίησης της επόμενης εκδήλωσης, που θα πραγματοποιηθεί στο Cork, της Ιρλανδίας, στις 14 & 15 Μαΐου 2020.

Η Αγγελική Βενέτη Συντονίστρια Προγράμματος BLUEMED από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αναφέρθηκε στην ιδέα, στις επιδιώξεις και στα επιτεύγματα του Ευρωμεσογειακού έργου BLUEMED (The idea and the role of BLUEMED).

Η Δρ Παρή Καλαμαρά, Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, παρουσίασε τις ενέργειες του έργου BLUEMED για τη διασφάλιση προσβασιμότητας σε χώρους ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας όπως τα ναυάγια Τηλεγράφου, Κικίνθου, Γλάρου, Περιστέρας ( BLUEMED pilot sites in Greece). Παράλληλα ενημέρωσε για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού της καταδυτικής διαδρομής του ναυάγιου της Περιστέρας, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία την υπεύθυνη ανάδειξη του ναυαγίου και του φορτίου του.

Η Δρ Barbara Davidde εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας, αναφέρθηκε στις ενέργειες του έργου BLUEMED στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και τεχνικών συντήρησης και προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις πρόσφατες ανακαλύψεις στη βυθισμένη πόλη της Baiae, στην περιοχή της Νάπολης (BLUEMED pilot sites in Italy).

Ο Vedran Dorušić κάτοχος αναγνωρισμένων καταδυτικών κέντρων ενημέρωσε για τους τρόπους επίσκεψης και μελέτης ναυαγίων και αρχαιοτήτων στην Κροατία (A BLUEMED pilot site in Croatia). Ο ομιλητής εστιάστηκε σε μια μέθοδο που αναπτύχθηκε στη χώρα του για την προστασία των ναυαγίων μέσω της κάλυψής τους από ειδικούς μεταλλικούς κλωβούς.

 

Ο Vedran Dorušić για τους τρόπους ανάδειξης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς στην Κροατία.

 

Η Δρ Γιάννα Σαμουήλ συντονίστρια του Έργου από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ειδική επιστήμονας του Ωκεανογραφικού Κέντρου, παρουσίασε τη μεθοδολογία μελέτης, καταγραφής και αποτύπωσης της βιοποικιλότητας στις πιλοτικές θέσεις του έργου BLUEMED, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα του ενάλιου φυσικού περιβάλλοντος (Recording marine biodiversity in UCH sites; raising environmental awareness via KACs).

Ο Fabio Bruno αναπ. καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας και ιδρυτής της ιταλικής spin - off εταιρείας 3D Research Srl. Έδωσε έμφαση στην προώθηση της ενάλιας κληρονομιάς, μέσω καινοτόμων τεχνολογικών μοντέλων και συστημάτων εικονικής (VR) και επαυξημένης πραγματικότητας (AR) (A state-of-the-art innovative digital technology as a means of raising public awareness).

 

Ο Fabio Bruno για τα σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα προβολής και προστασίας της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Ο Σπυρίδων Ιωσηφίδης από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου Βορείων Σποράδων, μίλησε για το υπέροχο Θαλάσσιο Πάρκο της Αλοννήσου, υπογραμμίζοντας τη σημαντικότητα της προσβασιμότητας στο θαλάσσιο πάρκο ως μέσω προστασίας και διαφύλαξης της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικού αποθέματος (The National Marine Park of Alonissos – Northern Sporades: diving accessibility as a protection mechanism).

Ο Δρ Κίμωνας Παπαδημητρίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος της Ομάδας Εναλίων Αποτυπώσεων, επεσήμανε την ανάγκη μελέτης, προστασίας και διαφύλαξης των σύγχρονων ναυαγίων που αποτελούν σημαντικά τεκμήρια της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Modern wrecks in Greece; the need to survey and highlight an unknown wealth).

 

Ο Κίμωνας Παπαδημητρίου για την ανάγκη για προστασία των σύγχρονων ναυαγίων στην Ελλάδα.

 

Η Δέσποινα Κουτσούμπα Αρχαιολόγος στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, παρουσίασε το σημαντικό αριθμό ναυαγίων της Λαυρεωτικής (Potentials of valorization of wrecks at the sea area of Lavreotiki) που δυνητικά μπορούν να αποτελέσουν μελλοντικές προσβάσιμες θέσεις.

Ο Άγγελος Μαγκλής Ιδρυτής και Αντιπρόεδρος της ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., παρουσίασε τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του έργου BLUEMED (BLUEMED as an integrated effort of Blue Growth), καθώς και τις δυνατότητες της Ελλάδας για προώθηση της αειφορίας και ανάπτυξη της Γαλάζιας οικονομίας.

 

Ο Άγγελος Μαγκλής μιλώντας για τη σημασία της θάλασσας και της Ενάλιας Πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Ο Ιωάννης Γεώργιζας Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη», παρουσίασε τη συνεισφορά του Δήμου Πύλου – Νέστορος στην ανάδειξη την ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας (A case study in the Pylos – Nestoros area).

Ο Βασίλης Μεντόγιαννης τεχνικός διευθυντής της UFR team και ιδρυτής του Ενάλιου Ινστιτούτου «ιππόκαμπος», συγκίνησε με το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί στην Ελλάδα για την προστασία και διάσωση του Ιππόκαμπου που συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο των διεθνώς απειλουμένων ειδών (Hippocampus in the Strymonic Gulf).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης καινοτόμα μοντέλα, όπως συστήματα επαυξημένης (AR) και εικονικής (VR) πραγματικότητας, μέσω των οποίων (dry dive techniques), η αρχικά κρυμμένη κληρονομιά, καθίσταται εύκολα προσβάσιμη προς όλους –καταδυτικό κοινό ή μη-.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας σχολιάστηκε θετικά η οργάνωση των βασικών ενοτήτων του προγράμματος, ενώ οι ομιλίες έδωσαν αφορμή για την ανάπτυξη γόνιμου διαλόγου και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων.

Όλοι οι ομιλητές επισήμαναν το σεβασμό που οφείλουμε όλοι μας απέναντι στο ενάλιο πολιτιστικό και φυσικό μας απόθεμα, την ανάγκη προώθησης του καταδυτικού τουρισμού ως μέσου προστασίας και ανάδειξης του καθώς και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών της χώρας. και της τουριστικής ανάπτυξης. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου BLUEMED από την ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Το BLUEMED αποτελεί μια πρωτοβουλία για την ανάδειξη και την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή της Μεσογείου. Το BLUEMED σχεδιάζει και συντονίζει θέσεις προσβάσιμης ενάλιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και Κέντρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης της γνώσης (KAC) για την υποστήριξη της βιώσιμης και υπεύθυνης τουριστικής ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

Διαδραστική πλατφόρμα: http://meddiveinthepast.eu/welcome