Επιλογή Σελίδας

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Η επόμενη διάλεξη του φετινού Νομισματικού σεμιναρίου «Νομισματικές Συναντήσεις» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του ΕΙΕ, θα πραγματοποιηθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2021 (18:00), με θέμα Sarapeion A, B or C? The Cultural Biography of a Private Sanctuary at Delos  και με ομιλητή τον Δρα Βύρωνα Αντωνιάδη (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).

Ο Δρ Βύρων Αντωνιάδης θα ασχοληθεί με το ζήτημα της οικονομικής ζωής σε ιδιωτικά θρησκευτικά περιβάλλοντα στη Δήλο.

Η διάλεξη θα δοθεί στα Αγγλικά και θα είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου ζουμ παρακάτω, όπου η εγγραφή είναι υποχρεωτική και μπορεί να γίνει ακόμη και 5 λεπτά πριν από την έναρξη της διάλεξης.

Link: https://zoom.us/webinar/register/WN_J97uNhQjRGqnkENTpSrnoQ


Διοργάνωση: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, σε συνεργασία με την Βελγική Σχολή Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, την Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο.