Επιλογή Σελίδας

Τόμος 5, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2021  [σ. 387 - 398]

Ένα άγνωστης προέλευσης άγαλμα του Πραξιτέλους

Ο Απόλλων Σαυροκτόνος στο Μουσείο Τέχνης του Cleveland 

Tsao Cevoli
Αρχαιολόγος

 

Στις 22 Ιουνίου 2004 το Μουσείο Τέχνης του Cleveland ανακοίνωσε την αγορά ενός χάλκινου αγάλματος, του Απόλλωνος Σαυροκτόνου, ήδη γνωστού στους μελετητές από σειρά ρωμαϊκών αντιγράφων. Σε αντίθεση με τα άλλα παραδείγματα, το συγκεκριμένο δεν είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο, αλλά από ορείχαλκο: δεν αποκλείεται, μάλιστα, να πρόκειται για πρωτότυπο έργο του Πραξιτέλους. Σε ό,τι αφορά την προέλευση του αγάλματος, η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο πωλητής και ο αγοραστής δεν φαίνεται ιδιαίτερα πειστική και δεν τεκμηριώνεται από αποδεικτικά έγγραφα. Εξίσου απαράδεκτοι φαίνεται πως είναι οι ισχυρισμοί των τεχνικών εμπειρογνωμόνων βάσει σειράς επιστημονικών αναλύσεων, όπου δεν σημειώνονται δεδομένα, μέθοδοι και διαδικασίες. Είκοσι περίπου χρόνια μετά την αγορά του αγάλματος, εξακολουθούν να είναι πολλά τα σημεία που ουδέποτε αποσαφηνίστηκαν από το Μουσείο Τέχνης του Cleveland και μπορούν να θέσουν υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της κατοχής του γλυπτού από πλευράς του αμερικανικού μουσείου.

Λέξεις ευρετηρίου: Απόλλων Σαυροκτόνος, Πραξιτέλης, Μουσείο Τέχνης του Cleveland, κλασική γλυπτική, παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2021 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τον συγγραφέα: tsao.cevoli@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 5, Issue 3  September - December 2021  [pp. 387 - 398]

A statue of unknown origin by Praxiteles

Apollo Sauroktonos in the Cleveland Museum of Art

Tsao Cevoli
Archaeologist

 

On June 22, 2004, the Cleveland Museum of Art announced the acquisition of a bronze statue, Apollo Sauroctonos, already known to scholars from numerous copies of the Roman period. Unlike the other examples, this one is not in marble, but in bronze: it could be the original bronze work by Praxiteles. Regarding the provenance of the statue, the official version provided by the seller and the buyer is not very convincing and lacks the support of documentary evidence. Equally unacceptable are the statements made by technicians on the basis of scientific analyses of which data, methods and procedures remain unknown. Almost 20 years after the acquisition of the statue, there are many points which the Cleveland Museum of Art has never made clear and which could dispute the legality of the American museum's possession.

Key words: Apollo Sauroktonos, Praxiteles, Cleveland Museum of Art, classical sculpture, illicit trafficking of antiquities

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2021 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: tsao.cevoli@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .