Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 2  Μάιος - Αύγουστος 2020  [σ. 126 - 151]

Ανασκαφή μυκηναϊκών τάφων στη Σαλαμίνα

Νέα ευρήματα από το Υστεροελλαδικό νεκροταφείο στην Αγία Κυριακή

Ελένη Κονσολάκη-Γιαννοπούλου
Αρχαιολόγος, Επίτιμη Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, ΥΠΠΟΑ

 

Στην περιοχή της σύγχρονης πόλης της Σαλαμίνας είναι γνωστή από πολλών ετών η παρουσία ενός μεγάλου μυκηναϊκού νεκροταφείου, το οποίο φαίνεται ότι εκτεινόταν από τους ΝΑ πρόποδες του λόφου του Προφήτη Ηλία έως την παραλία προς Ν και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής προς Α. Στο ίδιο νεκροταφείο ανήκει προφανώς μικρή ομάδα τάφων που αποκαλύφθηκε το 1995 σε σωστική ανασκαφή στην οδό Δημοσθένους, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Οι τάφοι που ερευνήθηκαν απέδωσαν πήλινα αγγεία καλής ποιότητας, πολλά από εκείνα επικασσιτερωμένα, πήλινα ειδώλια, χάλκινα όπλα, ξυράφια και δισκάρια ζυγών, καθώς και αξιόλογα κοσμήματα, κτερίσματα που μαρτυρούν την παρουσία ακμάζουσας κοινότητας σε αυτήν την περιοχή της μυκηναϊκής Σαλαμίνας.

Λέξεις ευρετηρίου: επικασσιτερωμένα αγγεία, σημεία κεραμέα, ειδώλια, χάλκινα αντικείμενα, κοσμήματα

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: ekonsol@otenet.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 2  May - August 2020  [pp. 126 - 151]

Excavation of Mycenaean tombs at Salamis

New finds from the Late Helladic cemetery in Ayia Kyriaki

Eleni Konsolaki-Yannopoulou
Archaeologist, Director Emerita of the Ephorate of Antiquities of Piraeus and Islands, Greece

 

A salvage excavation conducted on behalf of the Greek Archaeological Service in 1995 brought to light a new group of Mycenaean tombs forming part of the known LH II-III cemetery at Ayia Kyriaki, in the modern town of Salamis. The excavated tombs were in use during the LH III period. Their investigation yielded pottery of good quality including a large number of tinned vessels, several terracotta figurines, weaponry, razors and scale pans of bronze, and jewellery of glass, faience and bronze. The rich grave gifts attest to the presence of a thriving community in that area of Salamis in the Mycenaean era.

 

Key words: tinned vessels, potters’ marks, figurines, bronze objects, jewellery

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: ekonsol@otenet.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .