Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 1  Ιανουάριος - Απρίλιος 2018 

Δωμάτια με πεσσό και αποθέσεις θεμελίωσης

Προκαταρκτικές Παρατηρήσεις

Χριστίνα Παπαδάκη
Διδάκτωρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Στο άρθρο σχολιάζεται η λειτουργία των αινιγματικών δωματίων με πεσσό σε σχέση με μία παράμετρο που, μέχρι στιγμής, δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς από την έρευνα και αφορά στις περιπτώσεις υπόστυλων χώρων με αποθέσεις θεμελίωσης. Η παρουσία των τελευταίων σε υπόστυλες κρύπτες, ενδεχομένως, δεν είναι τυχαία καθώς η αποτροπαϊκή τους διάσταση συνάδει με τον διπλό ρόλο του πεσσού ως αρχιτεκτονικού στοιχείου που εξυπηρετεί, πρακτικά και συμβολικά, τη στατική ενίσχυση και (υπο)στήριξη ολόκληρου του κτηριακού οργανισμού. Εξάλλου, ο πεσσός προσομοιάζει με ένα είδος τοτέμ στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού καθώς ο σεβασμός προς αυτόν συνάδει σε έναν τόπο που πλήττεται συχνά από σεισμούς.

 

Λέξεις ευρετηρίου: αποθέσεις θεμελίωσης, δωμάτια με πεσσό, υπόστυλες κρύπτες, πεσσός, μινωική αρχιτεκτονική

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με την συγγραφέα: papadakichristina@gmail.com

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 1  January - April 2018

Foundation deposits in pillar crypts

Preliminary remarks

Christina Papadaki, Ph.D.
Archaeologist of Prehistoric Archaeology, Crete, Greece

The article draws upon the role of the enigmatic pillar - rooms in relation to a parameter that has so far not been adequately evaluated by the research and is concerned with their coexistence with foundation deposits. The presence of the latter in hypostyle crypts may not be accidental since their apotropaic dimension is consistent with the dual role of the pillar as an architectural element that serves, practically and symbolically, the static reinforcement and support of the whole building. In addition, the pillar resembles a kind of totem in Bronze Age Crete as respect for it is consistent with a place often affected by earthquakes.

 

Key words: foundation deposits, pillar crypts, pillar, minoan architecture

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: papadakichristina@gmail.com

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .