Επιλογή Σελίδας

Τόμος 4, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2020  [σ. 272 - 293]

Η μυκηναϊκή Ακρόπολη Αγίου Ανδρέα Σίφνου

Τα τελευταία δεδομένα

Χριστίνα Α. Τελεβάντου
Αρχαιολόγος (Δρ), Διευθύντρια Ανασκαφής Ακρόπολης Αγίου Ανδρέα Σίφνου

 

Στον λόφο του Αγίου Ανδρέα Σίφνου βρίσκεται μια σημαντική αρχαία ακρόπολη. Διακρίνονται δύο κύριες οικιστικές φάσεις, η προϊστορική, που παρουσιάζεται στο άρθρο αυτό, και των ιστορικών χρόνων, με κενό τριών αιώνων (μέσα 11ου - μέσα 8ου αι. π.Χ.). Η πρώτη ανάγεται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού ταυτιζόμενη με τη μυκηναϊκή περίοδο. Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να ξεκινά τουλάχιστον κατά την Υστεροελλαδική (ΥΕ) ΙΙΙΒ2 περίοδο (β΄ ήμισυ 13ου αι. π.Χ.), με την ίδρυση ισχυρά οχυρωμένης ακρόπολης. Αναμφίβολα αποτέλεσε το πολιτιστικό κέντρο του νησιού ακμάζοντας καθ’ όλη την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο, της οποίας το τέλος (μέσα 11ου αι. π.Χ. περίπου) φαίνεται να συμπίπτει με την προϊστορική εγκατάλειψή της. Κατοικήθηκε εκ νέου την Ύστερη Γεωμετρική περίοδο (β΄ ήμισυ 8ου αι. π.Χ.) και άκμασε κατά την Αρχαϊκή (7ος-6ος αι. π.Χ.). Η περιορισμένη κατοίκηση μέχρι τον 2ο αι. π.Χ. πιθανότατα οφείλεται στον κομβικό ρόλο της στο πυκνό σηματοδοτικό δίκτυο επικοινωνίας με πύργους σε συνδυασμό με τη λειτουργία του μεγάλο ιερού της Άρτεμης. Ενδεχομένως πρόκειται για τη Μινώα (Στέφανος Βυζάντιος), όνομα που αντανακλά το λαμπρό προϊστορικό της παρελθόν.

Λέξεις ευρετηρίου: ακρόπολη, μυκηναϊκή αρχιτεκτονική, διπλό τείχος, τάφρος, προμαχώνας, Σορούδι

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2020 - ISSN 2653-9292

Επικοινωνία με τη συγγραφέα: chtele@otenet.gr

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons
Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 4, Issue 3  September - December 2020  [pp. 272 - 293]

The Mycenaean Acropolis of Ayios Andreas

The most recent data

Christina A. Televantou

Archaeologist (Ph.D.), Director of the Excavation of the Ayios Andreas Acropolis on Sifnos

 

On the Hill of Ayios Andreas in Sifnos, there lies an ancient acropolis of great significance. Two main occupation phases can be discerned, the prehistoric one, presented on the current paper, as well as the historic one, with a three-century hiatus (mid-11th - mid-8th centuries BC). The earlier one is attributed to the Late Bronze Age and assigned to the Mycenaean period. Based on the excavation data it appears that its earliest phase commenced at least during the LHIIIB2 (second half of the 13th century BC) when a strong, fortified acropolis established. Undoubtedly, it constituted the island’s cultural centre, thriving during the LHIIIC period, possibly at the end of which (mid-11th century BC) started being abandoned. It was re-occupied in the Late Geometric period (second half of the 8th century BC) and thrived during the Archaic one (7th - 6th century BC). There was limited activity up until the 2nd century BC, possibly owing to the central role of the dense, signaling network of communication with towers, in conjunction with the operation of an extensive sanctuary of Artemis. Potentially, this was Minoa (Stephanus Byzantinus), referring to its glorious prehistoric past.

Key words: acropolis, mycenaean architecture, double-wall, moat, bastion, Soroudi

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2020 - ISSN 2653-9292

Author for correspondence: chtele@otenet.gr

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF  

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .