Επιλογή Σελίδας

ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - Η Κοιλάδα Αργολίδας είναι γνωστό στον αρχαιολογικό κόσμο ότι έκρυβε πάντα αρχαιολογικά μυστικά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Ήδη από το 1967 είναι γνωστή η νεολιθική εγκατάσταση στο σπήλαιο Φράγχθι και αναζητείται η επέκταση του νεολιθικού ανθρώπου στην περιοχή της Κοιλάδας, η οποία είναι πλέον καλυμμένη με νερό.

Από τα πιο σημαντικά ευρήματα των τελευταίων χρόνων σχετικά με την περιοχή είναι η ανακάλυψη οχυρωμένου οικισμού της Πρωτοελλαδικής περιόδου. Το ερευνητικό πρόγραμμα, με την επωνυμία «Όρμος της Κοιλάδας», το οποίο πραγματοποίησε τις συγκεκριμένες ανακαλύψεις, υποστηρίζεται από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και την Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή. Σκοπός του προγράμματος ήταν ο εντοπισμός ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την Προϊστορική περίοδο.

Ο οχυρωμένος οικισμός, χρονολογούμενος στην Πρωτοελλαδική περίοδο (μέσα 3ης χιλιετίας π.Χ.), εντοπίστηκε από την ερευνητική ομάδα το 2015, στην περιοχή όρμου βρισκόμενου στην παραλία του «Λαμπαγιαννά» και σε βάθος 1-3 μ.

Το 2016 η έρευνα συνεχίστηκε με σκοπό να αναζητηθούν τα όρια του ανωτέρω οικισμού στον χώρο και τον χρόνο. Από τις 11 Ιουλίου έως τις 12 Αυγούστου 2016, διεξήχθη έρευνα υπό τη διεύθυνση της Δρος Αγγελικής Σίμωσι, προϊσταμένης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και του καθηγητή Karl Reber, Διευθυντή της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής, με υπεύθυνους πεδίου την καταδυόμενη αρχαιολόγο της ΕΕΑ Δέσποινα Κουτσούμπα και τον λέκτορα του Πανεπιστημίου της Γενεύης Julien Beck.

Η έρευνα ξεκίνησε με υποβρύχια τοπογραφική αποτύπωση και γεωφυσικές μετρήσεις, όπως μαγνητική διασκόπηση και ηλεκτρική τομογραφία, ώστε να αποτυπωθεί το ορατό τμήμα του οικισμού και να αναζητηθούν κατασκευές που πιθανόν βρίσκονται κάτω από τον αμμώδη πυθμένα και τον αιγιαλό. Με βάση τα προκαταρκτικά αποτελέσματα γίνεται σαφές ότι ο οικισμός παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και μέγεθος από ό,τι είχε υποτεθεί αρχικά και εκτείνεται σε τουλάχιστον 20 στρέμματα.

Η υποβρύχια ανασκαφή, σε δοκιμαστική τομή εντός του οικισμού, στην εξωτερική παρειά ενός τοίχου της Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου, αποκάλυψε παχύ στρώμα με κεραμική χρονολογούμενη στην Πρωτοελλαδική Ι περίοδο (αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ.) ή και πρωιμότερη.

Η έρευνα θα συνεχιστεί, με τοπογραφική αποτύπωση, γεωφυσικές έρευνες και υποβρύχιες τομές σε μεγαλύτερο τμήμα του οικισμού. Η περιοχή της Κοιλάδας εντυπωσιάζει με την πλούσια στρωματογραφικά προϊστορική της φάση και εκτός της σημαντικότητας των πληροφοριών τόσο για τη Νεολιθική όσο και για την Εποχή του Χαλκού, αποτελεί σημαντικό παράδειγμα συνδυασμού χερσαίας και υποβρύχιας ανασκαφικής έρευνας με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των αρχαιολογικών συμφραζόμενων.

 

Ελένη Πολυχρονάκη

Αρχαιολόγος & Φιλόλογος

Διαβάστε όλο το άρθρο  Ανάτυπο PDF