Επιλογή Σελίδας

Τόμος 2, Τεύχος 3  Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018 

Μανόλης Ανδρόνικος

Ο Ίωνας, ο Μακεδόνας, ο Έλληνας

Γιάννης Σακελλαράκης †
(1938-2010)

Λίγο μετά το μέγα εύρημα της Βεργίνας, στις 23 Νοέμβρη 1979, παρακλήθηκα να προλογίσω τον Ανδρόνικο στην ανακήρυξή του σαν επίτιμου μέλους της Εστίας Νέας Σμύρνης και στην απονομή ειδικού μεταλλίου και ψηφίσματος. Οι καιροί ήταν δύσκολοι για τον Ανδρόνικο. Οι αρχαιολόγοι είχαν παγώσει από το εύρημα, χρειάζονταν χρόνο να το αφομοιώσουν και γιατί να το κρύψω, υπήρχαν και πικρές διχογνωμίες. Κι ο κόσμος, κι οι πολιτικοί δεν είχαν ακόμη αντιληφθεί την κοσμογονική σημασία των ανακαλύψεών του. Θυμάμαι πως τον είχα συναντήσει κι είχε επαναλάβει εύγλωττα το γνωστότατο από τότε «έξω πάμε καλά», γιατί οι Έλληνες σιγούσαν. Οι Μικρασιάτες όμως διαισθάνθηκαν, γι’ αυτό και πρώτοι έσπευσαν να αποδώσουν μιαν οφειλόμενη τιμή, πρόδρομοι τελικά πολλών άλλων. Αναγκάστηκα τότε να προλογίσω τον Ανδρόνικο, αν κι η έρευνά μου αφορούσε την άλλη άκρη της Ελλάδας, την Κρήτη, και άλλους αρχαίους χρόνους. Ήμουν όμως ομότεχνος και δεν μπορούσα να αντέξω τη σιωπή, γιατί εκείνος είχε αναγκάσει και τους νεκρούς να μιλήσουν. Όσα ακολουθούν ακούστηκαν μπροστά του και απευθύνονται τώρα στον ίδιο, στο νωπό ακόμη τάφο του.

Λέξεις ευρετηρίου: Ιωνία, Μακεδονία, Βεργίνα, Εστία Νέας Σμύρνης, Κ. Ρωμαίος, J. Beazley, Χ. Καρούζος

COPYRIGHT: © Θέματα Αρχαιολογίας, 2018 - ISSN 2653-9292

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .

Volume 2, Issue 3  September - December 2018

Manolis Andronikos

The Ionian, the Macedonian, the Greek

Yannis Sakellarakis
(1938-2010)

Shortly after the great find of Vergina, on November 23d, 1979, I was asked to speak about Andronikos in a special ceremony at the Estia Neas Smyrnis, where he was given the title of the Honorary Member and he was awarded a special medal. Times were difficult for Andronikos. Archaeologists needed time to assimilate the great discovery and there were bitter conflicts between them. People and politicians still did not realize the cosmogonic significance of his discoveries. I remember I had met him and he repeated the phrase "we are doing well abroad" while the Greeks were silent. The Mikrasiates, however, perceived the importance of his find and they were the first who rushed to honor him, before many others afterwards. I spoke about Andronikos then, though my research was about the other end of Greece, Crete, and about other ancient times. But I could not bear the silence. After all, Andronikos had forced the dead to speak. What follows was the speech I gave in front of him, and it is now addressed to his grave.

Key words: Ionia, Macedonia, Vergina, Estia Neas Smyrnis, K. Romeos, J. Beazley, Ch. Karouzos

COPYRIGHT: © Themes in Archaeology, 2018 - ISSN 2653-9292

The original article is in the Library of the Themes in Archeology

Άδεια Creative Commons Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International .

Διαβάστε το άρθρο Ανάτυπο PDF

Το πρωτότυπο άρθρο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του περιοδικού Θέματα Αρχαιολογίας

Άδεια Creative Commons Αυτό το άρθρο χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές .